Uitkering bij ouderschapsverlof omhoog naar 70%

15 december 2021 | Door redactie

Het nieuwe kabinet maakt werk van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten onder meer verkleind worden door een verhoging van de uitkering bij ouderschapsverlof en betere controles op loonverschillen.

Mannen en vrouwen hebben niet dezelfde positie op de arbeidsmarkt. Zo ligt de arbeidsparticipatie van vrouwen lager. Coalitieakkoord 2021-2025 bevat daarom maatregelen voor de bevordering van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt.

Ouderschapsverlof, loonverschillen en kinderopvang

Maatregelen uit het regeerakkoord 2021 voor gendergelijkheid en een hogere arbeidsparticipatie: