Vanaf augustus 2022 uitkering bij ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers bij opname van ouderschapsverlof gedurende negen weken recht op een uitkering van UWV. Hiervoor was dit verlof in principe onbetaald. De uitkering is wel beperkt, namelijk 50% van het dagloon van de werknemer, met een maximum van 50% van het maximumdagloon.

21 september 2021 | Door redactie

Het demissionaire kabinet trekt tot en met 2026 jaarlijks ruim € 350 miljoen uit voor de verlofregeling. Omdat de regeling 2 augustus 2022 ingaat, zijn de uitgaven in 2022 incidenteel lager, namelijk zo’n € 130 miljoen. Ter dekking van het betaald ouderschapsverlof wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting incidenteel verlaagd met € 395 tot een maximumbedrag van € 2.534 in 2022. Voor huishoudens met recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting heeft dit een mediaan effect van -0,5%.

Alleen uitkeringsgerechtigd bij opname in eerste jaar

Iedere werknemer heeft het recht om ouderschapsverlof op te nemen (tool) voor ieder eigen kind of adoptie-, stief- of pleegkind, op voorwaarde dat het kind bij de werknemer woont en nog geen 8 jaar is. Het wettelijke verlofrecht bedraagt in totaal 26 maal de arbeidsduur per week, met vanaf volgend jaar dus maximaal negen weken recht op een uitkering van UWV. De uitkering wordt alleen verstrekt als het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Bij adoptie of pleegzorg kan het ouderschapsverlof met uitkering worden opgenomen gedurende het eerste jaar na opname van het kind in het gezin.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.