Hoe zit het met ouderschapsverlof bij parttime werken?

7 september 2021

Een werkneemster is na haar bevalling parttime gaan werken en wil nu ook nog ouderschapsverlof opnemen: niet ideaal. Het wordt voor de werkneemster zo steeds lastiger om bij te blijven in haar werk. Is er iets wat wij kunnen doen?

Artikel 6.1 van de Wet arbeid en zorg (WAZO) stelt dat iedere werknemer het recht heeft om (onbetaald) ouderschapsverlof op te nemen voor ieder eigen kind of adoptie-, stief- of pleegkind, op voorwaarde dat het kind bij de werknemer woont en nog geen 8 jaar is.

Het wettelijke verlofrecht per kind bedraagt in totaal 26 maal de arbeidsduur per week. Het verlof kan aaneengesloten of verdeeld worden opgenomen. Dat de werkneemster parttime is gaan werken, doet niets af aan haar verlofrecht.

Zwaarwegend

U mag het verlofverzoek niet weigeren. Wel mag u, volgens artikel 6.5, lid 3 van de WAZO, bij zwaarwegende bedrijfsbelangen de verdeling van de verlofuren weigeren. Dit kan tot vier weken voor de start van het verlof.

Bent u van mening dat u de verdeling van de verlofuren kunt weigeren en is de werkneemster het daar niet mee eens, dan is in het slechtste geval een oordeel van de rechter nodig. Die zal niet zomaar in uw voordeel oordelen: u moet met heel sterke argumenten onderbouwen dat de organisatie grote problemen krijgt als het verlof wordt opgenomen zoals de werkneemster dat voorstelt.

Gezien haar rechten, de strenge eisen aan de bewijslast en het belang van een goede arbeidsrelatie, is het aan te raden in overleg te gaan met uw werkneemster om tot een voor beide partijen acceptabele verdeling te komen.