Hoeveel ouderschapsverlof mag een werknemer opnemen?

2 juli 2020

Een werknemer wil in een piekperiode van onze organisatie ouderschapsverlof opnemen. Hoeveel verlof mag hij opnemen binnen een bepaalde tijd?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is vastgelegd dat de werknemer recht heeft op 26 keer het aantal arbeidsuren per week totdat het kind acht jaar oud is. Een werknemer die volgens zijn arbeidsovereenkomst 36 uur per week werkt, heeft recht op 936 uur ouderschapsverlof per kind.

De werknemer moet het verlof ten minste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van het ouderschapsverlof schriftelijk bij u aanvragen. In de aanvraag vermeldt de werknemer het aantal uur verlof per week dat hij wil opnemen en hoe hij het verlof wil spreiden.

Verlof spreiden naar keuze werknemer

De werknemer kan er bijvoorbeeld voor kiezen om gedurende een jaar de helft van zijn arbeidsduur aan verlof op te nemen en de andere helft te blijven werken. Hij heeft ook de mogelijkheid om het verlof te spreiden over een langere periode dan een jaar of om meer dan de helft van zijn arbeidsuren per week als verlof op te nemen.

De werknemer kan verder voorstellen om het ouderschapsverlof in één keer op te nemen. Tot slot heeft de werknemer de keuze om het verlof op te splitsen in verschillende periodes. De totale duur van het ouderschapsverlof blijft bij al deze verschillende vormen hetzelfde; de werknemer neemt het alleen op een andere manier op.

Werkgever mag niet weigeren

Wettelijk mag u een verzoek om ouderschapsverlof op te nemen niet weigeren. Wel mag u, na overleg met de werknemer, de spreiding van het verlof wijzigen op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

U moet dan kunnen aantonen dat u onoverkomelijke problemen krijgt als het verlof wordt opgenomen zoals de werknemer dat voorstelt. U mag de invulling van het verlof wijzigen tot vier weken voor de ingangsdatum van het verlof. Laat u niets aan de werknemer weten, dan mag hij ervan uitgaan dat hij het ouderschapsverlof mag opnemen zoals hij dat heeft voorgesteld.