Moet de werknemer zijn verzoek om ouderschapsverlof motiveren?

22 juli 2019

Wij ontvingen onlangs een verzoek voor het opnemen van ouderschapsverlof, maar zonder motivatie. Is die niet verplicht?

Uw medewerker heeft veel vrijheid bij de opname van ouderschapsverlof. Het verlofrecht krijgt een werknemer voor elk kind en is te gebruiken tijdens de eerste 7 levensjaren van een kind. Op welk moment uw medewerker het verlof opneemt, mag hij in principe zelf beslissen. Ook hoeft hij de opname niet te verantwoorden tegenover de werkgever. U heeft dus geen recht op uitleg van uw medewerker over de reden van de verlofopname of over de activiteiten die hij tijdens het verlof wil gaan ondernemen. Hij kan het verlof bij wijze van spreken ook benutten om op reis te gaan of een opleiding te volgen. Uw organisatie mag geen eisen stellen aan de tijdsbesteding van het ouderschapsverlof. Wel staan er in de wet voorschriften voor de manier waarop een werknemer een aanvraag voor ouderschapsverlof moet doen.

Spreiding van verlof

Medewerkers dienen de aanvraag uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum bij u in, tenzij de cao een andere termijn bevat. In de aanvraag moet staan in welke periode de medewerker het verlof wil opnemen, voor hoeveel uur per week en de spreiding van de verlofuren. Tot 4 weken voor de geplande ingangsdatum van het verlof kunt u in overleg met de medewerker de periode, het aantal uur per week of de spreiding wijzigen.Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.