Ouderschapsverlof

Iedere werknemer heeft het recht om ouderschapsverlof op te nemen voor ieder eigen, adoptie-, stief- of pleegkind dat bij de werknemer woont en nog geen acht jaar is. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt in totaal 26 maal de arbeidsduur per week. Ouderschapsverlof is in principe onbetaald, maar in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling kunnen afwijkende afspraken staan voor (gedeeltelijke) loondoorbetaling tijdens het verlof.

Voorafgaand aan het ouderschapsverlof hebben ouders recht op (aanvullend) geboorteverlof.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat is ouderschapsverlof?
Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling, die werknemers het recht geeft op verlof, als ze kinderen hebben onder de 8 jaar. Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). U maakt als werkgever - binnen de wettelijke grenzen - afspraken met de werknemer over het ouderschapsverlof.

Wat gaat er veranderen aan ouderschapsverlof?
Werknemers in de Europese Unie (EU) krijgen op termijn recht op 2 maanden betaald ouderschapsverlof. Een gedeelte van dit verlof wordt doorbetaald. 

Welke verlofvormen zijn er voor ouders?

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere verlofvorm kent zijn eigen regels en voorschriften. In de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo vindt u alles wat u hierover moet weten.

 

Behouden werknemers hun vakantie- en verlofdagen bij een baanwisseling?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 03-03-2022

Wij werken mee aan overdracht van vakantie- en verlofdagen bij een baanwisseling in onze sector. Maar jullie schrijven dat dit altijd moet. Staat dat in de wet?

Hoe zit het met ouderschapsverlof bij parttime werken?

Ouderschapsverlof | Publicatiedatum 07-09-2021

Een werkneemster is na haar bevalling parttime gaan werken en wil nu ook nog ouderschapsverlof opnemen: niet ideaal. Het wordt voor de werkneemster zo steeds lastiger...

Hoeveel ouderschapsverlof mag een werknemer opnemen?

Ouderschapsverlof | Publicatiedatum 02-07-2020

Een werknemer wil in een piekperiode van onze organisatie ouderschapsverlof opnemen. Hoeveel verlof mag hij opnemen binnen een bepaalde tijd?

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 02-05-2022

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

Arbeidsvoorwaarden meenemen bij wisselen van werkgever

Arbeidsvoorwaarden 7 minuten | 20-06-2022

Als een werknemer overstapt naar een andere werkgever, neemt hij mogelijk allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden mee naar zijn nieuwe werkge...

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof 7 minuten | 11-04-2022

Na een geboorte is het goed als de ouders en het kindje veel tijd met elkaar doorbrengen. In de praktijk gaat de partner van degene die beva...

Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

Ouderschapsverlof 5 minuten | 04-04-2022

Een werknemer met een kind tot acht jaar oud, kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor e...

Betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof Publicatiedatum 05-05-2022

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers een uitkering kunnen krijgen tijdens het ouderschapsverlof. Dit moet werknemers stimuleren om van de verlofregeling...

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 13-08-2019

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Heeft u een vraag over Ouderschapsverlof?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Ouderschapsverlof?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie