Thema Overeenstemmingsrecht OR

Naar themapagina

Straks kiest de OR de preventiemedewerker

30 januari 2015 | Door redactie

De OR krijgt straks overeenstemmingsrecht als het gaat om de keuze voor een preventiemedewerker en zijn positionering in de organisatie. Op dit moment is het takenpakket van de preventiemedewerker wel onderwerp van het instemmingsrecht. Verder moet uw achterban het wettelijke recht krijgen om de bedrijfsarts te spreken.

Vorig jaar bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) – op verzoek van het kabinet – het adviesrapport ‘Betere zorg voor werkenden’ uit. Op basis van dit advies heeft het kabinet plannen opgesteld die de arbeidsgerelateerde zorg moeten vernieuwen. De plannen heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu in een Kamerbrief (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vrije toegang tot bedrijfsarts komt in de wet

Volgens het kabinet is goede arbeidsgerelateerde zorg gericht op behoud, herstel en verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Als onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsbeleid gaat het kabinet de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts en arbodienst vastleggen in de wet. Ongeveer 25% van de werknemers heeft die vrije toegang nu niet.

Werkgever moet aangeven welke wettelijk verplichte diensten hij afneemt

Een andere maatregel is dat de werkgever verplicht wordt om in het (basis)contract – dat hij met een bedrijfsarts of arbodienst afsluit – aan te geven welke wettelijk verplichte diensten hij in ieder geval afneemt of op afroep beschikbaar zijn voor de werknemer. Het gaat hier om de deskundige begeleiding bij ziekte, het toetsen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen en het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De sanctie voor werkgevers die geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebben afgesloten, wordt verzwaard.
Verder moet de werknemer onder meer een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts kunnen krijgen als hij twijfelt over het oordeel van de eigen bedrijfsarts.

OR en bestuurder moeten het eens zijn over preventiemedewerker

Het kabinet benadrukt dat zowel de werkgever als de werknemers een rol hebben in het verbeteren van de bedrijfsgezondheidszorg en preventie. Om de betrokkenheid van werknemers te vergroten, wordt de medezeggenschap uitgebreid met de eis tot overeenstemming tussen werkgever en OR over de keuze voor een preventiemedewerker en zijn positionering in de organisatie.