Overeenstemmingsrecht

De OR of PVT kan in bijzondere gevallen een beroep doen op het overeenstemmingsrecht om te voorkomen dat de bestuurder een bepaalde maatregel doorzet. In tegenstelling tot het instemmingsrecht, heeft de bestuurder dan geen mogelijkheid om in beroep te gaan. U kunt het overeenstemmingsrecht dus zien als een vetorecht. Het overeenstemmingsrecht vindt u niet terug in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), maar in andere wetten, zoals de Arbowet.

Uitgelicht

OR heeft vetorecht op inkrimping vaderschapsverlof

De ondernemingsraad (OR) heeft overeenstemmingsrecht op aanpassingen van het vaderschapsverlof die negatief uitpakken voor werknemers....

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 02-08-2017

Het verschil: overeenstemmingsrecht en instemmingsrecht

In artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd op welke onderwerpen een ondernemingsraad instemmingsrecht heeft....

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 13-10-2021

Overzicht wijzigingen Arbowet voor werkgevers...

Door de gewijzigde Arbowet in juli 2017 moeten organisaties actie ondernemen om ervoor te zorgen dat zij nog aan de wettelijke verplichtingen...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 07-11-2017

OR heeft flinke vinger in de pap bij keuze preventiemedewerker

Sinds vorig jaar heeft uw OR instemmingsrecht op de invulling, omvang en de positie van de functie van de preventiemedewerker én...

Verdiepingsartikel
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 25-11-2019

 

Verdiepingsartikelen

Bij het overeenstemmingsrecht heeft uw OR echt het laatste woord!

Overeenstemmingsrecht 5 minuten | 11-12-2020

Veel OR-leden zien hun instemmingsrecht als een vetorecht. Als de OR gevraagde instemming (artikel 27 WOR) gemotiveerd weigert, gaat het voo...

Artikel 27 WOR: OR heeft beperkt vetorecht bij instemmingsplichtige besluiten

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 02-11-2020

Meestal moet uw OR zijn uiterste best doen om door de bestuurder voorgenomen besluiten te veranderen of misschien zelfs te voorkomen. Gelukk...

OR heeft flinke vinger in de pap bij keuze preventiemedewerker

Preventiemedewerker 4 minuten | 25-11-2019

Sinds vorig jaar heeft uw OR instemmingsrecht op de invulling, omvang en de positie van de functie van de preventiemedewerker én op de per...

Infographics

Overeenstemmingsrecht OR

Overeenstemmingsrecht Publicatiedatum 14-12-2020

Naast het overleg-, initiatief-, informatie-, advies- en instemmingsrecht heeft de OR overeenstemmingsrecht. Dit recht staat echter niet in de Wet op de ondernemingsraden...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....