Overeenstemmingsrecht OR

De OR of PVT kan in bijzondere gevallen een beroep doen op het overeenstemmingsrecht om te voorkomen dat de bestuurder een bepaalde maatregel doorzet. In tegenstelling tot het instemmingsrecht, heeft de bestuurder dan geen mogelijkheid om in beroep te gaan. U kunt het overeenstemmingsrecht dus zien als een vetorecht.

Het overeenstemmingsrecht vindt u niet terug in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), maar in andere wetten, zoals de Arbowet.

Nieuws

Het overeenstemmingsrecht van de OR

16-06-2023

Er zijn een aantal wetten die de ondernemingsraad (OR) het overeenstemmingsrecht toekennen, zoals de Arbeidstijdenwet, de Arbowet en de Wet...

Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie

09-12-2022

De OR heeft instemmingsrecht op arbeids- en rusttijden-, vakantie- en verlofregelingen binnen de organisatie. Wijzigingen in die regelingen...

Vetorecht OR is een sterk recht

08-08-2022

Het overeenstemmingsrecht geeft de ondernemingsraad (OR) een sterke onderhandelingspositie. Bereikt de bestuurder geen overeenstemming met d...

EOR voor grensoverschrijdende onderwerpen

20-06-2022

De invloed van de ondernemingsraad (OR) houdt in principe op bij de landsgrenzen. Heeft de onderneming vestigingen in meer Europese landen,...