OR, COR of GOR: wat past het beste bij de organisatie?

25 juli 2022 | Door redactie

Het is soms lastig om te bepalen welke structuur van medezeggenschap het beste bij de onderneming past. Gaat het om één vestiging, dan is één ondernemingsraad (OR) voldoende. Als de onderneming meerdere vestigingen heeft of uit diverse onderdelen bestaat, wordt het al snel ingewikkelder.

Welke medezeggenschapsstructuur het beste bij de organisatie past, verschilt per onderneming. Bestaat de onderneming uit één vestiging, dan is een ondernemingsraad voldoende. Bij grotere organisaties is er vaak meer nodig om de medezeggenschap goed te laten functioneren. Als de organisatie meerdere vestgingen in Nederland heeft, kan de bestuurder voor elke vestiging een aparte ondernemingsraad instellen. Bij meerdere ondernemingsraden is het verstandig om daarnaast een centrale ondernemingsraad (COR) in te stellen. De COR is een overkoepelende ondernemingsraad voor de ondernemingsraden binnen de organisatie, die invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van de landelijke directie.

GOR komt van pas als de organisatie uit verschillende onderdelen bestaat

Als de onderneming bestaat uit onderdelen die een aparte groepsdirectie hebben, zoals business units, clusters of divisies, kan het juist verstandig zijn om een groepsondernemingsraad (GOR) op te richten. De GOR treedt op namens een groep van ondernemingen die binnen de totale organisatie een bepaalde samenhang heeft. De GOR bestaat uit leden van de al bestaande ondernemingsraden van de organisaties. De losse ondernemingsraden per vestiging blijven gewoon bestaan.

GOR of gemeenschappelijke OR?

Een GOR is niet hetzelfde als een gemeenschappelijke OR. Bij de gemeenschappelijke OR is er geen afzonderlijke OR per vestiging meer. In plaats daarvan kiezen de werknemers van alle vestigingen gezamenlijk de leden voor de gemeenschappelijke OR. Om deze structuur succesvol te maken, is het belangrijk dat de werknemers van de verschillende vestigingen grotendeels dezelfde belangen hebben of onder dezelfde dagelijkse leiding staan.

Eén OR, verschillende onderdeelcommissies

In plaats van het instellen van verschillende ondernemingsraden en een koepelondernemingsraad, kan de organisatie er ook voor kiezen om te werken met onderdeelcommissies (OC). De organisatie krijgt dan één OR, die verschillende onderdeelcommissies kan instellen. De OC treedt op alsof zij een OR van dat deel van de organisatie is en krijgt alle OR-bevoegdheden die daarbij horen, zoals het informatie-, overleg-, advies- en instemmingsrecht. Alleen het recht om juridische procedures te volgen is niet overdraagbaar; deze bevoegdheid blijft bij de OR.