Uitsluiting COR-leden bij COR politie

25 januari 2017 | Door redactie

Nadat eerder de centrale ondernemingsraad (COR) van de nationale politie is opgestapt, zijn er nu ook problemen met de nieuwe COR. Ondanks eerder gemaakte afspraken nemen nu toch twee oud-leden van de COR deel aan de nieuwe COR.

Vorig jaar trad de volledige centrale ondernemingsraad (COR) af naar aanleiding van een declaratieschandaal rond de oud-voorzitter van de COR. Om het zwaar beschadigde vertrouwen in de COR te herstellen, werd afgesproken dat géén van de COR-leden zou terugkeren. Nu blijkt dat twee oud-leden alsnog zijn afgevaardigd door hun eigen ondernemingsraad om deel te nemen aan de COR die dertien verschillende ondernemingsraden van de politie vertegenwoordigt.

COR moet snel op zoek naar een oplossing

De ondernemingsraden van vier verschillende eenheden van de politie willen daarom niet deelnemen aan de nieuwe COR. Zij vertegenwoordigen samen meer dan 20.000 werknemers van de politie. Hierdoor is ongeveer een derde van het totaal aantal politiemedewerkers uitgesloten van de landelijke besluitvorming. De COR gaat daarom binnenkort in overleg met de nieuwe COR-voorzitter om tot een oplossing te komen.

Verzoek tot uitsluiting COR-lid

Voor het uitsluiten van een COR-lid gelden geen wettelijke regels. Zowel de COR als de werkgever kan een verzoek tot uitsluiting indienen bij de kantonrechter. De COR en de OR kunnen in hun reglementen vastleggen hoe zo’n uitsluitingsverzoek tot stand moet komen maar dat is niet verplicht. U kunt zich bovendien afvragen of het wenselijk en nodig is te proberen om vooraf op zo'n situatie in te spelen. Doet u dat wel, dan is het goed om te weten dat iedere OR zijn eigen reglement (tools) heeft en dat de COR daarnaast ook nog zijn eigen COR-reglement (tool) heeft. Eindigt het lidmaatschap van een OR-lid, dan vervalt daarmee ook automatisch zijn lidmaatschap van de COR. Andersom is dat niet automatisch het geval.