Overlegrecht OR: artikel 24 WOR

De ondernemingsraad heeft recht op overleg met de bestuurder, het zogenoemde overlegrecht. Dit is wettelijk geregeld in artikel 24 en verder van de Wet op de ondernemingsraden.

De term overlegvergadering is de term voor de vergadering tussen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder en is geregeld in de artikelen 23 en en verder van Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die vergadering kan over uiteenlopende onderwerpen gaan. Of het nu gaat om een instemmingsverzoek, adviesaanvraag of een schriftelijk initiatief van de OR: de bestuurder moet altijd minimaal één keer rond de tafel met de OR voordat hij een definitief besluit kan nemen.

Dan is er nog de halfjaarlijkse overlegvergadering, ook wel het artikel-24-overleg genoemd (naar artikel 24 WOR). In dat overleg bespreekt de bestuurder met de OR de algemene gang van zaken van de onderneming.

Nieuws

OR heeft belangrijke rol bij strategische besluiten

19-06-2024

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) betrekken bij allerlei strategische besluiten. Dat vraagt om een actieve opstelling van de OR. E...

Jaarplanning geeft OR goede houvast voor OR-werk

29-05-2024

Plannen en organiseren zijn belangrijke competenties voor OR-leden. Ze moeten hun OR-werk immers zien te combineren met hun reguliere werk é...

Nieuw OR-lid: de spelregels van de OR

13-05-2024

Een startend OR-lid moet weten wat de spelregels zijn van de OR. De rechten en plichten van zowel de ondernemingsraad (OR) als de bestuurder...

OR heeft met overlegrecht sterke troef in handen

26-04-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de OR verschillende rechten toe. Zo mag de OR bijvoorbeeld overleggen met de bestuurder. Van dat r...