OR vroegtijdig informeren tijdens de overlegvergadering

Formulier

MS Word 47.93 kb

25-03-2021

Download deze tool
Gebruik dit formulier bij ieder overleg waarin u als bestuurder praat over mogelijke toekomstige besluiten die u wilt nemen.

Uw organisatie neemt aan de lopende band besluiten. Als de ondernemingsraad (OR) op één van deze onderwerpen instemmings- of adviesrecht heeft dan is het goed om dat zo snel mogelijk te weten.

Het kan de snelheid van de besluitvorming bespoedigen als u de ondernemingsraad in een vroeg stadium al polst over uw voornemens en hen meeneemt in de besluitvorming. U kunt met deze kennis in (de motivatie van) uw besluitvorming rekening houden. Als u pas op het laatste moment tot de conclusie komt dat u bij de ondernemingsraad nog een procedure moet doorlopen, kan dat juist een flinke vertraging in de uitvoering van uw besluit betekenen.

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.