Overlegvergadering

De term overlegvergadering is de wettelijke term voor de vergadering tussen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder en is geregeld in de artikelen 23 en 23a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die vergadering kan over uiteenlopende onderwerpen gaan. Of het nu gaat om een instemmingsverzoek, adviesaanvraag of een schriftelijk initiatief van de OR: de bestuurder moet altijd minimaal één keer rond de tafel met de OR voordat hij een definitief besluit kan nemen. Dan is er nog de halfjaarlijkse overlegvergadering, ook wel het artikel-24-overleg genoemd (naar artikel 24 WOR). In dat overleg bespreekt de bestuurder met de OR de algemene gang van zaken van de onderneming.

Uitgelicht

Tips voor bevorderen overleg medezeggenschap onderwijs

Overlegvergadering | Publicatiedatum 02-06-2017

Dankzij een handreiking kunnen de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van scholen nog meer uit hun overleg halen. Deze partijen...

OR heeft met overlegrecht sterke troef in handen

Overlegvergadering | Publicatiedatum 31-10-2018

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de OR verschillende rechten toe. Zo mag de OR bijvoorbeeld overleggen met de bestuurder. Van dat recht mag de OR altijd gebruikmaken....

Voordelen en agendapunten halfjaarlijkse overlegvergadering

Overlegvergadering | Publicatiedatum 23-01-2019

Het overlegrecht verplicht de bestuurder om minimaal twee maal per jaar in overleg te gaan met de ondernemingsraad (OR) om de algemene gang van zaken te bespreken. Daarbij...

Leid het overlegrecht in goede banen

Overlegvergadering | Publicatiedatum 22-02-2019

Het overlegrecht biedt de OR de mogelijkheid om ieder gewenst onderwerp met de bestuurder te bespreken. Bovendien is het de aangewezen gelegenheid om afspraken te maken...

 

Wat als de bestuurder niet reageert op een initiatiefvoorstel van de OR?

Initiatiefrecht | Publicatiedatum 21-01-2022

Onze ondernemingsraad (OR) heeft een initiatiefvoorstel ingediend bij de bestuurder. De bestuurder geeft aan hier geen tijd voor te hebben en gaat niet op het voorstel...

Hoe moet de bestuurder reageren op een initiatiefvoorstel?

Initiatiefrecht | Publicatiedatum 11-01-2022

Onze ondernemingsraad (OR) heeft op basis van haar initiatiefrecht (artikel 23 lid 2 en 3 WOR) een initiatiefvoorstel gedaan aan de bestuurder. Is de bestuurder verplicht...

Initiatiefrecht belangrijk voor bestuurder: waarom?

Initiatiefrecht | Publicatiedatum 11-01-2022

Onze ondernemingsraad heeft het recht om over 'alle aangelegenheden die de onderneming aangaan' voorstellen aan de bestuurder te doen: het initiatiefrecht (artikel 23...

De zorg voor het milieu en de taak van uw OR

Klimaatneutraal ondernemen 6 minuten | 10-01-2022

De overheid wil dat in 2050 de economie volledig circulair is en alle grondstoffen volledig opnieuw worden gebruikt. Om te controleren of Ne...

Vaardigheden online vergaderen OR

Overlegvergadering 4 minuten | 10-05-2021

Waarschijnlijk blijven ook na de coronacrisis veel werknemers regelmatig thuiswerken. De kans is dus groot dat ook uw OR veel online blijft...

Resultaatgericht vergaderen verbetert kwaliteit van OR-werk aanzienlijk

OR-faciliteiten 5 minuten | 12-04-2021

De resultaten die uw OR boekt, komen voort uit vergaderen. Uw OR vergadert zowel voor onderling beraad, als in het overleg met uw bestuurder...

Overeenstemmingsrecht OR

Overeenstemmingsrecht Publicatiedatum 14-12-2020

Naast het overleg-, initiatief-, informatie-, advies- en instemmingsrecht heeft de OR overeenstemmingsrecht. Dit recht staat echter niet in de Wet op de ondernemingsraden...

Vaardigheden van een OR-lid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 08-10-2020

De OR heeft een spilfunctie binnen de organisatie. Hierdoor komt er van alles op de OR af. Veranderingen in de organisatie, belangen van werknemers of maatregelen vanuit...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Functies binnen de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Binnen de ondernemingsraad (OR) zijn er een aantal leden met een extra rol naast die van OR-lid: het gaat om de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris. Soms...

Heeft u een vraag over Overlegvergadering?

Finy van der Vlis
Finy van der Vlis
Advies en training voor ondernemingsraden
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Overlegvergadering?

Finy van der Vlis
Finy van der Vlis
Advies en training voor ondernemingsraden
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie