Overlegvergadering

De term overlegvergadering is de wettelijke term voor de vergadering tussen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder en is geregeld in de artikelen 23 en 23a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die vergadering kan over uiteenlopende onderwerpen gaan. Of het nu gaat om een instemmingsverzoek, adviesaanvraag of een schriftelijk initiatief van de OR: de bestuurder moet altijd minimaal één keer rond de tafel met de OR voordat hij een definitief besluit kan nemen. Dan is er nog de halfjaarlijkse overlegvergadering, ook wel het artikel-24-overleg genoemd (naar artikel 24 WOR). In dat overleg bespreekt de bestuurder met de OR de algemene gang van zaken van de onderneming.

Uitgelicht

Tips voor bevorderen overleg medezeggenschap onderwijs...

Dankzij een handreiking kunnen de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van scholen nog meer...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 02-06-2017

OR heeft met overlegrecht sterke troef in handen

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de OR verschillende rechten toe. Zo mag de OR bijvoorbeeld overleggen met de bestuurder....

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 31-10-2018

Voordelen en agendapunten halfjaarlijkse overlegvergadering

Het overlegrecht verplicht de bestuurder om minimaal twee maal per jaar in overleg te gaan met de ondernemingsraad (OR) om de algemene...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 23-01-2019

Leid het overlegrecht in goede banen

Het overlegrecht biedt de OR de mogelijkheid om ieder gewenst onderwerp met de bestuurder te bespreken. Bovendien is het de aangewezen...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-02-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Artikel 23a t/m c WOR: De regels voor de overlegvergadering volgens de letter van de wet

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 6 minuten | 09-06-2019

Uw belangrijkste bevoegdheid is het overlegrecht met de ondernemer. U kunt alles aan de orde stellen wat de onderneming betreft en waarover...

Artikel 22 en 23 WOR: Het overleg tussen OR en bestuurder

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 09-05-2019

De overlegvergadering is op de eerste plaats een overleg tussen twee vertegen­woordigers. De bestuurder vertegenwoordigt de ondernemer en de...

Infographics

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Functies binnen de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Binnen de ondernemingsraad (OR) zijn er een aantal leden met een extra rol naast die van OR-lid: het gaat om de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris. Soms...

De instemmingsprocedure

Instemmingsrecht Publicatiedatum 14-08-2019

Artikel 27 WOR geeft uw OR in een aantal specifieke situaties het recht om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit. De bestuurder en uw OR moeten zich hierbij...

E-learning

Overlegrecht van de OR
Videocollege
17 minuten
01-06-2016

Vraag en antwoord

Waar moet de OR op letten bij nieuwe reiskostenvergoedingen?
Van belang is te weten dat de OR geen instemmingsrecht heeft op het vaststellen, wijzigen of intrekken van onkostenregelingen. Dat verandert pas als de reiskostenregeling kenmerken van een beloningsregeling heeft zoals wel voorkomt bij een regeling voor lease-auto’s. Maar ook zonder... Lees het hele antwoord