Overlegrecht van de OR

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én met de bestuurder. Deze online cursus legt u alles uit over het overlegrecht.

Beroepscompetenties

Kennis van het overlegrecht en het voeren van een effectieve overlegvergadering.

Resultaat

Aan het einde van de toets bent u op de hoogte van de rechten en plichten van de OR met betrekking tot het overlegrecht. Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt