Samenwerken is één van de strategieën voor de OR

De coronacrisis en alle veranderingen die deze met zich meebrengt, heeft ook de ondernemingsraad (OR) gedwongen om standpunten in te nemen. Heeft de OR eenmaal een gezamenlijk standpunt bepaald, dan is het zaak ook de bestuurder van dit standpunt te overtuigen. De OR kan kiezen uit een aantal strategieën. Eén daarvan is samenwerken.

16 september 2020 | Door redactie

Samenwerking is een ideale strategie als de bestuurder en de ondernemingsraad op hoofdlijnen hetzelfde standpunt innemen. Het is dan vooral de kunst om het ook eens te worden over de details, bijvoorbeeld in de uitvoering. Een aantal tips voor de OR:  

  • Maak duidelijk en herhaal keer op keer dat de OR graag tot een inhoudelijke overeenstemming wil komen.
  • Leg de nadruk op en bevestig elke overeenstemming.
  • Maak duidelijk dat de OR het plan ondersteunt omdat de raad het een goed plan vindt.
  • Onderzoek pas daarna de punten waarover de meningen misschien uiteenlopen.
  • Ga bij een meningsverschil op zoek naar het overkoepelend gemeenschappelijke belang waar wel overeenstemming over is. Kijk hoe u het specifieke punt van discussie zo kunt bijstellen dat het in lijn is met het gemeenschappelijk belang.
  • Hou bij de invulling van de details altijd de gemeenschappelijke uitgangspunten en doelen voor ogen.

OR moet beste standpunt én strategie steeds opnieuw bepalen

Naast samenwerken heeft de OR keuze uit: onderhandelen, toegeven, ontlopen en forceren. Ondernemingsraden hebben weleens de neiging om altijd dezelfde strategie te kiezen of om hun standpunt snel bij te stellen als duidelijk is dat de bestuurder er anders over denkt. Zo’n standaardopstelling doet geen recht aan de functie van een OR en het OR-werk. De OR moet dus steeds opnieuw bepalen welk standpunt het beste de diverse belangen behartigt en vervolgens een strategie kiezen die de grootste kans van slagen heeft.