Tips voor bevorderen overleg medezeggenschap onderwijs

2 juni 2017 | Door redactie

Dankzij een handreiking kunnen de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van scholen nog meer uit hun overleg halen. Deze partijen moeten twee keer jaar met elkaar om tafel.

De Wetversterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is op 1 januari ingegaan. De positie van de GMR is per die datum versterkt, omdat de raad nu verplicht twee keer per jaar moet overleggen met de intern toezichthouder. Dat is meestal de Raad van Toezicht (RvT) (tool). Om dat overleg zinvol in te vullen, stelde het project Versterking medezeggenschap een handreiking (pdf) op. Daarin komt onder andere aan bod welke onderwerpen op de agenda kunnen staan en wie er bij het overleg aanwezig zijn.

Aandachtspunten bij contact tussen (G)MR en toezichthouder

De (G)MR en toezichthouder doen er goed aan om bij hun contact de volgende aandachtspunten in hun achterhoofd te houden:

  • het initiatief voor contact ligt bij de intern toezichthouder, maar de (G)MR kan natuurlijk ook zelf de toezichthouder benaderen;
  • de agenda met twee partijen opstellen maakt dat iedereen zijn input kan geven;
  • het op de hoogte houden van de bestuurder bevordert goed contact tussen de (G)MR, de intern toezichthouder en de bestuurder;
  • de aanwezigheid  van de bestuurder voor de overlegvergadering kan een aanvulling zijn, maar bemoeilijkt doorgaans het vrijuit bespreken van zaken.