Overlegvergadering

De term overlegvergadering is de wettelijke term voor de vergadering tussen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder en is geregeld in de artikelen 23 en 23a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die vergadering kan over uiteenlopende onderwerpen gaan. Of het nu gaat om een instemmingsverzoek, adviesaanvraag of een schriftelijk initiatief van de OR: de bestuurder moet altijd minimaal één keer rond de tafel met de OR voordat hij een definitief besluit kan nemen. Dan is er nog de halfjaarlijkse overlegvergadering, ook wel het artikel-24-overleg genoemd (naar artikel 24 WOR). In dat overleg bespreekt de bestuurder met de OR de algemene gang van zaken van de onderneming.

Uitgelicht

Tips voor bevorderen overleg medezeggenschap onderwijs...

Dankzij een handreiking kunnen de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van scholen nog meer...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 02-06-2017

OR heeft met overlegrecht sterke troef in handen

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de OR verschillende rechten toe. Zo mag de OR bijvoorbeeld overleggen met de bestuurder....

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 31-10-2018

Voordelen en agendapunten halfjaarlijkse overlegvergadering

Het overlegrecht verplicht de bestuurder om minimaal twee maal per jaar in overleg te gaan met de ondernemingsraad (OR) om de algemene...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 23-01-2019

Leid het overlegrecht in goede banen

Het overlegrecht biedt de OR de mogelijkheid om ieder gewenst onderwerp met de bestuurder te bespreken. Bovendien is het de aangewezen...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-02-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Vaardigheden online vergaderen OR

Overlegvergadering 4 minuten | 10-05-2021

Waarschijnlijk blijven ook na de coronacrisis veel werknemers regelmatig thuiswerken. De kans is dus groot dat ook uw OR veel online blijft...

Resultaatgericht vergaderen verbetert kwaliteit van OR-werk aanzienlijk

OR-faciliteiten 5 minuten | 12-04-2021

De resultaten die uw OR boekt, komen voort uit vergaderen. Uw OR vergadert zowel voor onderling beraad, als in het overleg met uw bestuurder...

Slim invulling geven aan uw OR-werk

OR-scholing 5 minuten | 12-04-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR en uw bestuurder de nodige handvatten om de medezeggenschap binnen uw organisatie vorm te g...

Infographics

Overeenstemmingsrecht OR

Overeenstemmingsrecht Publicatiedatum 14-12-2020

Naast het overleg-, initiatief-, informatie-, advies- en instemmingsrecht heeft de OR overeenstemmingsrecht. Dit recht staat echter niet in de Wet op de ondernemingsraden...

Vaardigheden van een OR-lid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 08-10-2020

De OR heeft een spilfunctie binnen de organisatie. Hierdoor komt er van alles op de OR af. Veranderingen in de organisatie, belangen van werknemers of maatregelen vanuit...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Functies binnen de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Binnen de ondernemingsraad (OR) zijn er een aantal leden met een extra rol naast die van OR-lid: het gaat om de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris. Soms...

E-learning

Overlegrecht van de OR
Videocollege
17 minuten
01-06-2020

Vraag en antwoord

Over welke onderhandelingsvaardigheden moet de OR beschikken?
Een groot deel van uw OR-werk bestaat uit onderhandelen. U moet immers zowel de belangen van uw achterban als die van uw bestuurder behartigen. U moet daarom vaak op zoek naar een compromis, waarbij u de betrokken partijen tegemoetkomt én moet zien te overtuigen. Onderhandelen is... Lees het hele antwoord