Excessief aantal overuren alsnog uitbetalen

27 december 2012 | Door redactie

Ook als in de arbeidsovereenkomst staat dat overuren bij de functie van de werknemer horen, moet u soms alsnog de gewerkte overuren uitbetalen. Dit bleek eerder dit jaar uit een uitspraak van het hof in Den Bosch. Het is namelijk belangrijk dat het aantal overuren binnen redelijke grenzen blijft.

In de zaak ging het om een financieel adviseur met een arbeidsovereenkomst van 40 uur per week. De functie van de adviseur bracht met zich mee dat hij vaak overuren moest maken. De werkgever gebruikte deze constructie om te voorkomen dat de adviseur achteraf zijn te veel gewerkte uren zou claimen. Dit maakte echter voor de rechter niks uit.

Outlookagenda uitgangspunt bij overurenberekening

De financieel adviseur had al zijn gewerkte uren uit zijn digitale agenda opgeteld en daar zijn normale werkuren van afgehaald. Zo kwam hij uit op 1.134 overuren. De adviseur kwam tot de conclusie dat hij nog € 21.500 moest krijgen en stuurde een rekening naar zijn ex-werkgever. De werkgever was het niet eens met de berekening. In de arbeidsovereenkomst was volgens hem uitgesloten dat overuren uitbetaald zouden worden. De kantonrechter in Eindhoven was het in eerste instantie eens met de werkgever. Het gerechtshof ging in hoger beroep echter niet akkoord met deze redenering.
Het hof nam als uitgangspunt dat gemiddeld anderhalf tot twee uur per dag aan overwerk was inbegrepen in het salaris. De overige uren moest de werkgever toch nog uitbetalen. Om tot het precieze aantal overuren te komen, werd de Outlookagenda van de werknemer als uitgangspunt genomen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 juni 2012, LJN: BW8292