Jonge accountants ervaren werkdruk door piekbelasting

24 februari 2020 | Door redactie

Inspectie SZW deed recent onderzoek naar werkdruk, agressie en ongewenst gedrag bij werknemers van accountantskantoren. Er werd ook specifiek gekeken naar de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij jonge professionals en welke maatregelen ingezet of gewenst worden voor deze doelgroep.

Uit de verkenning blijkt dat jonge professionals vooral werkdruk ervaren door piekbelasting, techno-stress – de negatieve psychologische effecten die nieuwe technologieën hebben op werknemers – en de combinatie van opleiding en werk. Daarnaast ervaren zij werkdruk door een gebrek aan ervaring in het werk en de omgang met klanten.
Inspectie SZW stelt onder andere de volgende maatregelen voor: het bespreekbaar maken van zaken, coaching en het geven van goede feedback. Ook raadt Inspectie SZW trainingen aan voor leidinggevenden waarin zij leren werken met jong professionals en trainingen voor jong professionals voor het leren omgaan met techno-stress. Kantoren moeten daarnaast niet alleen sturen op overwerk, maar ook op niet geschreven uren.

Omgaan met lastige klanten

Specifieke agressierisico’s voor jonge professionals zijn het omgaan met lastige klanten en de afwezigheid van voorlichting en training bij de aanvang van hun werkzaamheden. Naast een goede training en begeleiding is het overnemen of aanspreken van lastige klanten een mogelijke oplossing. Het is soms zelfs aan te raden om afscheid te nemen van lastige klanten die geen verbetering laten zien.

Voorlichting en training

Het voorkomen van PSA is moeilijk door de afhankelijke positie die jong professionals hebben met de leidinggevende. Zo worden problemen met klanten niet altijd opgelost of worden incidenten niet gemeld. Jong professionals zijn niet bekend met de procedures of zijn bang voor de gevolgen voor hun carrière. 
Ook is er sprake van discriminatie, bijvoorbeeld richting parttime-werknemers. Hier kan goede voorlichting en training en het samen bepalen van de gewenste cultuur uitkomst bieden. Inspectie SZW waarschuwt kantoren voor de gevolgen van een hoge werkdruk gecombineerd met agressie of ongewenst gedrag. Dit leidt sneller tot uitval of uitstroom. Hier moeten kantoren voor waken. 
Download het volledige rapport (pdf).