Overwerk

Als een werknemer meer werkt dan de gebruikelijke arbeidsduur in zijn organisatie, is er sprake van overwerk. De wet bevat geen specifieke regels voor overwerk, maar de cao of individuele arbeidsovereenkomst vaak wel.

Bij werknemers die in deeltijd werken, kan er ook sprake zijn van meerwerk. Dat zijn extra uren die binnen de gebruikelijke arbeidsduur per week vallen. Voor meerwerk geldt geen overwerktoeslag.

 

Wat wijzigt er aan de hoge en lage WW-premie in 2022?

Werkloosheidswet (WW) | Publicatiedatum 09-12-2021

Op 1 januari 2020 veranderde het premiesysteem voor de financiering van de Werkloosheidswet (WW). We kregen toen te maken met een hoge en lage WW-premie. In 2020...

Hoe verwerk ik de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 17-05-2021

Hoe zit het met de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine en hoe verwerk ik dit precies?

Waar moeten we op letten bij fiscaal gunstig verlofsparen?

Pensioen via de werkgever | Publicatiedatum 01-03-2021

We hebben gelezen dat per 1 januari 2021 het fiscaal gunstig verlofsparen is verruimd van 50 naar 100 weken. We willen dit ook regelen voor onze medewerkers. Waar...

OR & de spelregels voor loon en werktijden

Arbeidstijden 6 minuten | 03-05-2022

Uw bestuurder heeft zich bij het bepalen van het salaris en de arbeidstijden van een werknemer te houden aan verschillende regels. Zo moet h...

Beloning voor de hardwerkende werknemer: de overwerkvergoeding

Aangifte loonheffingen 6 minuten | 23-02-2022

In de arbeidsovereenkomst van uw werknemers staan de afspraken die u met hen heeft gemaakt. Zo staat er of de overeenkomst voor onbepaalde o...

Aandachtspunten bij de laatste aangifte loonheffingen van 2021

Aangifte loonheffingen 3 minuten | 26-01-2022

De laatste aangifte loonheffingen die u over het jaar 2021 moet indienen, heeft betrekking op het aangiftetijdvak dat eindigde op 31 decembe...

Heeft u een vraag over Overwerk?

Monique Kennis
Monique Kennis
advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Overwerk?

Monique Kennis
Monique Kennis
advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie