Overwerk

Als een werknemer meer werkt dan de gebruikelijke arbeidsduur in zijn organisatie, is er sprake van overwerk. De wet bevat geen specifieke regels voor overwerk, maar de cao of individuele arbeidsovereenkomst vaak wel. Bij werknemers die in deeltijd werken, kan er ook sprake zijn van meerwerk. Dat zijn extra uren die binnen de gebruikelijke arbeidsduur per week vallen. Voor meerwerk geldt geen overwerktoeslag.

Uitgelicht

Overwerk hakt er harder in dan managers denken

Managers denken slechts om een klein offer te vragen als ze hun medewerkers vragen om over te werken of ook buiten werktijd bereikbaar...

Nieuws
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 26-09-2018

Moeten we vakantiebijslag betalen over overuren?

Een werknemer heeft, zonder dat wij erom gevraagd hebben, overuren gemaakt. De werknemer wil nu dat we de vakantiebijslag over al die...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Hoe leggen we tijdelijk extra werk van een vaste...

Kunnen we een werknemer – naast zijn reguliere, vaste arbeidsovereenkomst – ook inzetten voor tijdelijke extra werkzaamheden?...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Aandachtspunten bij meer- en overwerk dat nu onder...

Sinds 2018 vallen meerwerk en overwerk onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zijn gebracht. Sindsdien moet meer- en overwerk...

Verdiepingsartikel
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 22-01-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij meer- en overwerk dat nu onder de WML valt

Minimumloon 4 minuten | 22-01-2019

Sinds 2018 vallen meerwerk en overwerk onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zijn gebracht. Sindsdien moet meer- en overwerk vo...

Vraag en antwoord

Hoe verwerk ik de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine?
Voor de maaltijd in een bedrijfskantine geldt een normbedrag dat u als werkgever als belast loon moet behandelen. Dit normbedrag bedraagt € 3,35. Dit betekent dus dat u voor een maaltijd in de bedrijfskantine € 3,35 tot het loon van uw werknemer moet rekenen. Een andere... Lees het hele antwoord