Participatiewet

De Participatiewet heeft de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangen. Het doel van de Participatiewet is dat zo veel mogelijk werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen bij gewone werkgevers. Er worden verschillende maatregelen genomen om hun arbeidsparticipatie te bevorderen.

 

Vraag en antwoord

Krijgen we loonkostenvoordeel als we een organisatie overnemen?
Als uw organisatie een andere organisatie overneemt, heeft u pech wat het loonkostenvoordeel (LKV) betreft. Hoewel de premiekortingen die tot 1 januari 2018 golden wel voor de resterende periode mochten worden overgenomen door een nieuwe werkgever, is die regel sinds die datum geschrapt.... Lees het hele antwoord