Meer arbeidsbeperkten met een baan dankzij inzet jobcoach

Het inzetten van jobcoaches om arbeidsbeperkten te begeleiden naar betaald werk, lijkt succes te hebben. Brancheorganisatie OVAL pleit voor meer inzet van jobcoaches. Nog te veel mensen met een structurele beperking staan langs de kant.

26 november 2019 | Door redactie

Jobcoaching als instrument om arbeidsbeperkten aan een baan te helpen, lijkt zijn vruchten af te werpen. 60% van de arbeidsbeperkten die begeleiding krijgen van een jobcoach, heeft drie jaar na de start van de begeleiding een baan. 40% daarvan heeft dan ook een vast contract op zak. Dat blijkt uit een rapport (pdf) dat is uitgebracht over een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en UWV. OVAL, brancheorganisatie van loopbaan- en re-integratiebedrijven, denkt dat dit percentage nog verder omhoog kan als de inzet van jobcoaches breder en vaker wordt toegepast.

Helft arbeidsbeperkten een baan na drie jaar

Voor het onderzoek, zijn de gegevens bekeken van 25.000 mensen die tussen 2013 en 2018 een baan vonden met behulp van een jobcoach via UWV. 95% hiervan  is jonggehandicapt met een Wajong-uitkering. De overige 5% heeft een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), een regeling uit de Wia. Drie jaar na de start van het traject heeft 60% van de Wajongers een baan en 50% van de mensen met WGA-uitkering. Na drie jaar heeft 37% van de werknemers met een Wajong-uitkering die nog werken een vast contract, en 45% van de werknemers uit de WGA-groep.

Doel Participatiewet nog niet behaald

Jobcoaches moeten mensen met een structurele functionele beperking helpen bij het vinden en behouden van regulier betaald werk. Jobcoaches uit het onderzoek zijn vooral ingezet bij winkels, groothandels, in de industrie en in de gezondheidsbranche. Volgens de banenafspraak moeten alle werkgevers een bepaald aandeel arbeidsbeperkten in dienst nemen. De doelstelling uit de Participatiewet om meer mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, is nog niet erg geslaagd; 17% van de werkgevers had in 2017 en 2018 werknemers met een arbeidsbeperking in dienst.

Bijlagen bij dit bericht

Eigenrisicodrager WGA vergelijken
Tools | Marktanalyses