Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollers

17 juni 2015 | Door redactie

Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, krijgen werknemers die via een payrollbureau werken, dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij uw onderneming in dienst zijn. Een wetsvoorstel dat dit moet regelen, is in de maak.

Sinds 1 januari 2015 hebben werknemers met een payrollovereenkomst dezelfde ontslagbescherming als werknemers die direct in dienst zijn bij uw onderneming. Hierover kon u al lezen in het nieuwsartikel ‘Payroller ontslaan wordt moeilijker vanaf 2015’. Minister Asscher wil echter dat payrollers ook recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als gewone werknemers. Hiervoor moet een nieuw wetsvoorstel komen.

Niet langer misbruik maken van constructie

Bij het behandelen van de Wet werk en zekerheid door de Tweede Kamer werd vorig jaar een motie aangenomen. In deze motie wordt gepleit voor een gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden, zodat werkgevers geen misbruik kunnen maken van payrollconstructies. Voor minister Asscher was dat reden om aan de slag te gaan met een wetsvoorstel dat payrollers dezelfde rechten geeft als werknemers die direct bij uw onderneming in dienst zijn.
Nu is het nog zo dat werkgevers voor een langere periode met een payroller kunnen werken, terwijl de payroller geen recht heeft op de arbeidsvoorwaarden van de werkgever. Voor de payroller gelden immers de arbeidsvoorwaarden van het payrollbureau.

Gelijke beloning, pensioen en scholing

Het wetvoorstel van minister Asscher moet dit veranderen. Als het voorstel aangenomen wordt, krijgen payrollers het recht op onder meer een beloning die overeenkomt met de beloning van de eigen werknemers van uw onderneming, een pensioenregeling en scholingsmogelijkheden. In 2012 nam de Eerste Kamer een soortgelijk wetsvoorstel aan voor gelijke rechten voor uitzendkrachten. Het wetsvoorstel dat payrollers gelijke rechten moet geven sluit aan op het doel van minister Asscher om verschillen tussen werknemers te verkleinen. Ook de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben deze intentie.