Geen misbruik meer van payrollconstructies

12 juni 2015 | Door redactie

Payrollers moeten dezelfde rechten krijgen als gewone werknemers die in dienst zijn bij uw organisatie. Niet alleen op het gebied van ontslagbescherming, maar ook qua arbeidsvoorwaarden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit vastleggen in een wetsvoorstel.

Werknemers met een payrollovereenkomst moeten recht hebben op dezelfde ontslagbescherming en arbeidsvoorwaarden als werknemers die direct in dienst zijn bij de inlener. Het verschil in ontslagbescherming is daarom sinds 1 januari 2015 gelijkgetrokken voor nieuwe payrollovereenkomsten. Hierover kon u lezen in het nieuwsartikel ‘In 2015 is payroller bijna een vaste werknemer’. Nu moet een nieuw wetsvoorstel ervoor zorgen dat ook het verschil in arbeidsvoorwaarden verdwijnt.

Gelijke behandeling bij arbeidsvoorwaarden

Door middel van het wetsvoorstel maakt minister Asscher werk van een motie van Tweede Kamerlid Hamer. In de motie – die vorig jaar bij de Wet werk en zekerheid (WWZ) werd aangenomen – pleit Hamer voor een gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden, zodat werkgevers payrollconstructies niet kunnen misbruiken. Werkgevers kunnen nu nog voor een langere periode met een payroller werken, terwijl de payroller geen recht heeft op de arbeidsvoorwaarden van de werkgever. Voor de payroller gelden immers de arbeidsvoorwaarden van het payrollbureau. Met het nieuwe wetvoorstel krijg de payroller mogelijk recht op onder meer een beloning die overeenkomt met de beloning van de eigen werknemers van de inlener, een pensioenregeling en scholingsmogelijkheden.

Redenen voor een overstap naar payrolling

Heeft de werkgever plannen om over te stappen naar een payrollconstructie, dan is het belangrijk dat uw OR duidelijk voor ogen krijgt welke reden de bestuurder daarvoor heeft en hoe er wordt omgegaan met de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die worden overgedragen aan het payrollbedrijf.