Wetsvoorstel voor gelijke rechten payroller

10 juni 2015 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat werknemers die via een payrollbureau werken dezelfde rechten krijgen als werknemers die bij de inlener in dienst zijn. De bewindsman laat hiervoor een wetsvoorstel opstellen.

Werknemers met een payrollovereenkomst moeten recht hebben op dezelfde ontslagbescherming en arbeidsvoorwaarden als werknemers die direct in dienst zijn bij de inlener. Het verschil in ontslagbescherming is daarom sinds 1 januari 2015 gelijkgetrokken voor nieuwe payrollovereenkomsten. Hierover kon u lezen in het nieuwsartikel ‘Payroller vanaf 2015 lastiger te ontslaan’. Nu moet een nieuw wetsvoorstel ervoor zorgen dat ook het verschil in arbeidsvoorwaarden verdwijnt.

Mogelijk recht op arbeidsvoorwaarden inlener

Door middel van het wetsvoorstel maakt minister Asscher werk van een motie van Tweede Kamerlid Hamer. In de motie – die vorig jaar bij de Wet werk en zekerheid (WWZ) werd aangenomen – pleit ze voor een gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden, zodat werkgevers payrollconstructies niet kunnen misbruiken. Werkgevers kunnen nu nog voor een langere periode met een payroller werken, terwijl de payroller geen recht heeft op de arbeidsvoorwaarden van de werkgever. Voor de payroller gelden immers de arbeidsvoorwaarden van het payrollbureau.
Het wetvoorstel van minister Asscher moet dit veranderen, waardoor de payroller mogelijk het recht krijgt op onder meer een beloning die overeenkomt met de beloning van de eigen werknemers van de inlener, een pensioenregeling en scholingsmogelijkheden. In 2012 nam de Eerste Kamer een soortgelijk wetsvoorstel aan voor gelijke rechten voor uitzendkrachten.

Wetsvoorstel sluit aan op de WAS en de WWZ

Het wetsvoorstel dat payrollers gelijke rechten moet geven sluit aan op het doel van minister Asscher om verschillen tussen werknemers te verkleinen. Ook de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en de WWZ hebben deze intentie.