Wetsvoorstel wijziging payrollregels krijgt te weinig steun

14 september 2018 | Door redactie

Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het initiatiefwetsvoorstel dat de rechten van payrollwerknemers moet verbeteren. De coalitiepartijen geven de voorkeur aan de Wet arbeidsmarkt in balans.

In 2017 dienden GroenLinks, SP en PvdA een initiatiefwetsvoorstel in voor payrollwerknemers. Zij zouden onder meer recht moeten krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als collega’s die een gelijke of gelijkwaardige functie hebben en in dienst zijn bij de inlener. Het voorstel rekent ook het pensioen tot de arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig moeten zijn. De regels zouden zo snel mogelijk in werking moeten treden, ook omdat de inzet van payrollconstructies populair is. Gisteren bleek in een debat echter dat er onvoldoende steun is voor invoering van het initiatiefwetsvoorstel. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn eveneens regels opgenomen om de rechten van payrollwerknemers te verbeteren. De coalitie voert liever deze regels uit de WAB in.

Wetsvoorstellen voor payrolling zijn niet exact hetzelfde

De payrollregels uit de WAB zijn opgesteld in samenhang met andere arbeidsmarktmaatregelen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had eerder al laten weten daaraan de voorkeur te geven. In tegenstelling tot het initiatiefwetsvoorstel van de linkse oppositiepartijen valt onder de WAB het pensioen niet onder de arbeidsvoorwaarden van de payrollwerknemer die gelijkwaardig moeten zijn aan die van collega’s van de inlener.
Ook het voorstel voor de WAB zal dit najaar door de Tweede Kamer worden behandeld, al is het nog niet ingediend bij de Kamer. Eind juni werd het wetsvoorstel goedgekeurd door de ministerraad.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking