Wat moet er veranderen in payrollovereenkomsten door de WAB?

11 november 2019

Wat moet er in payrollovereenkomsten worden aangepast door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020?

Voor payrollwerknemers veranderen er door de invoering van de WAB twee zaken. De payrollorganisatie moet dit in de payrollovereenkomsten verwerken: 

Gelijke arbeidsvoorwaarden

Payrollwerknemers hebben per 1 januari 2020 recht op dezelfde rechtspositie en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de organisatie in dienst zijn.

De payrollwerkgever moet er dan ook voor zorgen dat de payrollwerknemers nog vóór 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de organisatie waar ze werken. De payrollovereenkomsten moeten daarop worden aangepast. Als de organisatie geen eigen personeel in dienst heeft, gelden vergelijkbare arbeidsvoorwaarden van de sector.  

Als uw organisatie een of meer payrollwerknemers inhuurt via een payrollbedrijf, moet u dit bedrijf informeren over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor uw eigen werknemers.

Uitzendbeding verwijderen

Payrollorganisaties kunnen geen uitzendbeding meer in hun arbeidsovereenkomsten opnemen. Een uitzendbeding bepaalt dat de arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de zogeheten inlener de opdracht beëindigt. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat het ‘normale’ ontslagregime van toepassing is op de arbeidsovereenkomst van payrollwerknemers.

 De payrollwerkgever moet zijn arbeidsovereenkomsten controleren. Als hierin een uitzendbeding is opgenomen, moet dit beding uit de arbeidsovereenkomsten worden geschrapt. Meer informatie over de bijzonderheden van de WAB vindt u in de toolbox De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.