Payrolling

Bij payrolling besteedt een werkgever de juridische en administratieve verantwoordelijkheid van zijn werkgeverschap uit aan een externe organisatie. De werknemer komt in dienst van deze payrollorganisatie die de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen voor de werknemer regelt. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020 hebben payrollers recht op dezelfde arbeisvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn. Ook kan het uitzendbeding niet meer in de arbeidsovereenkomst overeengekomen worden.

Uitgelicht

Heeft payrolling nog een toekomst?

De verhouding tussen een payrollorganisatie en een werknemer die door de payrollorganisatie aan een andere organisatie wordt uitgeleend,...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 11-04-2013

Werkgever omzeilt ketenbepaling niet met payrollconstructie

Een werkgever kan proberen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te ontlopen door over te stappen op een payrollconstructie....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 23-02-2018

Verschil tussen contracting, uitzending en payrolling

Een werkgever kan gebruikmaken van verschillende arbeidsconstructies met externe partijen, zoals contracting, uitzending en payrolling....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2020

Wat moet er veranderen in payrollovereenkomsten...

Wat moet er in payrollovereenkomsten worden aangepast door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 11-11-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 7 minuten | 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

De ingangsdata van de maatregelen uit de WAB

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 6 minuten | 01-01-2020

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), gaat deze wet definitief per 1 januari 2020 in. Het grootste d...

WAB wijzigt de regels voor payrollwerknemers

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 5 minuten | 01-01-2020

Per 1 januari 2020 gaat het nodige veranderen in de payrollregels. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is geregeld dat payrollb...

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Vraag en antwoord

Wat is de positie van de payroller bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?
Voor de beoordeling of sprake is van een redelijke grond voor ontslag zijn de omstandigheden bij de opdrachtgever bepalend. Moet uw organisatie vanwege bedrijfseconomische redenen het afspiegelingsbeginsel toepassen, dan vallen payrollmedewerkers niet automatisch in de groep van flexibele... Lees het hele antwoord