Afschaffing dga-pensioen levert schatkist miljarden op

Ruim 18.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga's) hebben in 2019 nog hun pensioen in eigen beheer 'weggewerkt'. Vorig jaar was namelijk het laatste jaar dat de overheid nog wat fiscale verzachting bood om actie te ondernemen. In totaal heeft de afschaffing van het dga-pensioen de schatkist een slordige € 3,5 miljard opgeleverd.

16 juni 2020 | Door redactie

Veel dga’s hebben in het verleden een pensioen in eigen beheer opgebouwd bij hun bv. Maar sinds 1 juli 2017 heeft de overheid echter de verdere opbouw van zo’n dga-pensioen verboden. Dga’s konden vervolgens kiezen wat zij wilden doen met het pensioenpotje: laten staan zonder verdere opbouw (‘bevriezen’), afkopen met een belastingkorting of omzetten naar een zogeheten oudedagsverplichting (ODV).

Belastingvoordelen in 2020 afgelopen

Van 2017 tot en met 2019 heeft de overheid dga’s een zetje in de goede richting gegeven met belastingvoordelen. Zo gold er in 2017 een belastingkorting van 34,5% op het afkopen van het dga-pensioen. Dat liep af naar 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Sinds dit jaar is het gedaan met de korting. Ook het dga-pensioen omzetten naar een ODV is niet meer mogelijk.
Door het teruglopen van de korting hebben de laatste jaren relatief meer dga’s gekozen voor de ODV. In 2019 hebben nog ruim 18.000 dga’s de laatste kans aangegrepen om een ODV op te tuigen. Bovendien hebben er nog iets meer dga’s hun pensioenpotje afgekocht dan in 2018. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers die staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Jaar Keuze gemaakt Afkoop ODV Opbrengst
2017 70.289 42.792 27.497 € 3,3 miljard
2018 11.211 1.674 9.537 € 91 miljoen
2019 18.227 1.685 16.542 € 95 miljoen

NB: de getallen voor de jaren 2017 en 2018 komen uit eerdere Kamerbrieven.

Meeste dga’s kiezen voor ODV

In totaal hebben dus bijna 100.000 dga’s ervoor gekozen om hun pensioenpotje af te kopen of om te zetten. In totaal hebben 53.576 dga’s gekozen voor de ODV, tegen 46.151 ‘afkopers’. Het ministerie van Financiën schatte eerder in dat zo’n 140.000 dga’s een pensioen in eigen beheer hadden. Dus dan blijven er nog zo’n 40.000 dga’s over die voor bevriezen hebben gekozen.
De hele operatie heeft in 3 jaar zo’n € 3,494 miljard aan loonheffingen opgeleverd, zo schat Vijlbrief in. Dat is € 97 miljoen meer dan vooraf is geraamd, schrijft de staatssecretaris. Over 2019 was de opbrengst wel opnieuw lager dan geschat, want net als voor 2018 was er op € 500 miljoen gerekend. Maar omdat de meeste dga’s in het eerste jaar van de operatie al in actie zijn gekomen is het gros van de opbrengst al in 2017 binnengehaald.