Overdracht pensioen aan verlieslijdende bv kost geld

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die dacht een goede deal te sluiten door zijn pensioenaanspraak over te dragen aan zijn bv is van een koude kermis thuisgekomen. De rechtbank vindt net als de inspecteur dat er geen sprake is van een overdracht, maar van afkoop van het pensioen. En dat kost dus inkomstenbelasting.

8 januari 2020 | Door redactie

In deze zaak ging het om een dga die in 2014 zijn bv de pensioenverzekering liet overnemen van een externe verzekeraar. Voor die overdracht kreeg de bv ruim € 68.000. Later kwam de dga dat op een navorderingsaanslag voor de inkomstenbelasting te staan. De inspecteur vond namelijk dat er sprake was van afkoop. En dus moest dit bedrag al in 2014 tot het ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’ worden gerekend.

Pensioenaanspraak niet meer volledig gedekt

Inmiddels zijn de faciliteiten om het pensioen in eigen beheer op te bouwen binnen de bv een heel eind afgebroken. Dga’s hebben de afgelopen 2,5 jaar nog de tijd gehad om hun gespaarde pensioenpotje af te kopen of om te zetten naar een zogeheten oudedagsverplichting (ODV). Tegenwoordig zal de beweging dus eerder andersom zijn: van een pensioen bij de bv naar een verzekeraar (tool).
In deze zaak ging de dga in beroep tegen de navorderingsaanslag bij de rechtbank. Volgens hem was er alleen sprake van afkoop als bij de overdracht direct duidelijk bleek dat ‘het pensioenkapitaal verloren was’. Maar dat was hier niet het geval.
De inspecteur dacht er anders over. De bv rapporteerde over 2011 tot en met 2014 al rode cijfers, en had in 2014 meer schulden dan bezittingen. Daardoor was de pensioenaanspraak na de overdracht niet meer volledig gedekt. En dus was het pensioen deels afgekocht. Bovendien had de dga het ontvangen bedrag deels gespendeerd om de rekening-courantschuld bij zijn bv af te lossen.

Overdracht aangemerkt als volledige afkoop pensioen

De rechtbank stelde vast dat de bv er ten tijde van de overdracht inderdaad dermate beroerd voor stond dat de pensioenaanspraak niet meer volledig gedekt was. En doordat de dga zo’n € 54.000 had gebruikt om de rekening-courantschuld terug te dringen was de aanspraak inderdaad gedeeltelijk afgekocht. En uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een gedeeltelijke afkoop altijd wordt aangemerkt als een ‘volledige’ afkoop. Dus had de inspecteur terecht het complete bedrag van € 68.000 belast. De navorderingsaanslag bleef dus in stand.
Rechtbank Noord-Holland, 17 oktober 2019 (publicatiedatum 24 december 2019), ECLI (verkort): 10067