Pensioen in eigen beheer

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kon lange tijd een pensioen in eigen beheer opbouwen binnen de eigen bv. Deze mogelijkheid is sinds 1 juli 2017 afgeschaft. De dga moet dus in actie komen. Ondernemers kunnen het pensioenpotje bevriezen, afkopen of omzetten naar een oudedagsverplichting (ODV) die het geld gelijkmatig over 20 jaar uitkeert. Lees meer over het pensioen in eigen beheer en de alternatieven op deze themapagina.

 

Vraag en antwoord

Mag ik mijn oudedagsverplichting jaarlijks ophogen?
U heeft besloten om uw pensioenaanspraak om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Die ODV mag inderdaad jaarlijks opgehoogd worden met een wettelijk vastgelegd rentepercentage. Voor 2019 is de marktrente 0,269%. Boekjaar verdeeld over twee kalenderjaren De ODV keert het pensioen... Lees het hele antwoord