Aanbieden nettolijfrente per 2015 verplicht

2 juli 2014 | Door redactie

Uw onderneming is per 2015 verplicht om de nettolijfrente aan te bieden aan werknemers met een inkomen boven de € 100.000. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aangegeven. De regels voor communicatie over de vrijwillige nettolijfrente zijn hetzelfde als bij basispensioenregelingen.

In het bericht 'Novelle pensioenversobering bij Tweede Kamer' kon u al lezen dat werknemers en zelfstandigen per 2015 voor het deel van hun inkomen boven de € 100.000 vrijwillig kunnen bijsparen vanuit hun netto-inkomen. Uit een nota naar aanleiding van de Verzamelwet Pensioenen 2014, die Klijnsma naar de Tweede Kamer gestuurd heeft, blijkt dat werkgevers verplicht zijn om deze nettolijfrente aan te bieden.

Informatie over nettolijfrente in startbrief bij indiensttreding

De nettolijfrente is een vrijwillige pensioenregeling. U kunt werknemers dus niet dwingen om deel te nemen. Alle pensioenuitvoerders kunnen de regeling bovendien uitvoeren. Zij moeten de regeling vermelden in de startbrief die ze verstrekken bij indiensttreding van de werknemer. Uw onderneming heeft geen bijzondere informatieverplichting. Het ligt volgens de staatssecretaris wel voor de hand dat u bij het arbeidsvoorwaardengesprek ingaat op het onderdeel pensioen en een eventuele vrijwillige regeling.

Bedrijfstakpensioenfonds moet nettolijfrente aanbieden

Als er sprake is van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, moeten aangesloten werkgevers de mogelijkheid van een nettolijfrente aanbieden. De werknemer in kwestie mag dan zelf kiezen of hij deze laat lopen via de werkgever. In dat geval is de werknemer wel gebonden aan de nettolijfrente die het verplichte bedrijfstakpensioenfonds aanbiedt. Hij mag er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een nettolijfrente af te sluiten bij een andere aanbieder.