Aanpassing pensioenregeling is voorwaarde

3 oktober 2012 | Door redactie

Pensioenfondsen kunnen de versoepelingen die het kabinet onlangs voorstelde – om te voorkomen dat de pensioenpremies volgend jaar onnodig veel moeten stijgen en er extra moet worden gekort op de pensioenuitkeringen – per 2013 al toepassen. Als tegenprestatie eist het kabinet wel aanpassing van de pensioenregeling.

In het bericht ‘Maatregelen voor stabiele pensioenfondsen’ las u al over de maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld om pensioenfondsen snel weer op de been te helpen. Om de maatregelen te mogen toepassen, moeten de pensioenfondsen verplicht per 1 januari 2013 hun pensioenregeling aanpassen. Dit moet er voor zorgen dat de regelingen al vervroegd klaar zijn voor de toekomst.

Versnelde verhoging van de pensioenrichtleeftijd

Zij moeten de volgende zaken in hun regeling opnemen:

  • De pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2013 verhoogd naar 67 jaar. Deze stijging vindt volgens de wet per 1 januari 2014 plaats.
  • Stijgingen van de levensverwachting komen ten laste van de pensioenen. Dat betekent dat een toename van de levensverwachting wordt verrekend met de indexatie. Bij pensioenfondsen die niet indexeren maar moeten korten op de (verwachte) pensioenuitkeringen, wordt de hogere levensverwachting direct in de korting doorberekend.
  • Pensioenfondsen mogen pas indexeren als hun dekkingsgraad op of boven 110% ligt. Hiermee loopt het kabinet vooruit op het nieuwe financieel toetsingskader dat waarschijnlijk per 1 januari 2014 van kracht wordt. Daarin wordt de indexatie gestaffeld.

Geen wetswijziging nodig voor toepassen maatregelen

Voor de genoemde maatregelen is geen aanpassing van de Pensioenwet of een algemene maatregel van bestuur nodig. Pensioenfondsen kunnen ze dus meteen toepassen.