Aanpassing van oudedagsreserve is ook nodig

28 mei 2014 | Door redactie

Recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de versobering van de pensioenen. Deze wijzigingen hebben echter ook gevolgen voor de oudedagsreserve. Per 2015 kunt u namelijk minder toevoegen aan deze reserve.

De versobering van de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 2015 is opgenomen in de Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen (pdf). Per 1 januari 2015 kunt u nog slechts 9.8% van de winst over een kalenderjaar toevoegen aan deze reserve. Op dit moment is dat maximaal 10,9% van de winst. Daarnaast geldt er per 1 januari 2015 een maximumbedrag van € 8.640 (2014: € 9.542). Als regel is blijven gelden dat de FOR in principe niet hoger mag zijn dan het ondernemingsvermogen van de onderneming.

Versobering van pensioenen

Het aanpassen van de FOR maakt onderdeel uit van de versobering van de pensioenen. Per 1 januari 2015 mag een werknemer bij een middelloonregeling maximaal 1,875% (dit is nu 2,15%) van het inkomen belastingvrij aan pensioen opbouwen. Bij het belastingvrij opbouwen van pensioen geldt een bovengrens van € 100.000. Voor eindloonregelingen geldt een maximumpercentage van 1,657%. Dit moet een bezuiniging opleveren van zo’n € 3 miljard. Het kabinet kan de plannen gaan uitvoeren nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel.