Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen in de knel

24 april 2019 | Door redactie

Er is een groot probleem met de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Maar liefst 400.000 van die pensioenen kunnen namelijk per 1 januari 2020 niet overgedragen worden, omdat ze niet door een individuele oorzaak zijn ontstaan.

In de Wet waardeoverdracht klein pensioen staat dat alle pensioenen die kleiner zijn dan € 484,09 bruto per jaar per 1 januari 2020 automatisch overdragen worden naar de huidige pensioenuitvoerder van een werknemer. In de praktijk blijkt dat in veel gevallen niet te kunnen. Het Verbond van Verzekeraars kwam er samen met de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid achter dat maar liefst 400.000 kleine pensioenen moeten blijven staan waar ze staan.

Individuele oorzaak is harde eis

Automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen mag volgens de nieuwe wet alleen als aangetoond kan worden dat het ontstaan ervan een individuele oorzaak heeft, zoals een wisseling van baan. Als een werkgever een overeenkomst sluit met een andere pensioenuitvoerder en de werknemers afzien van een collectieve waardeoverdracht naar de nieuwe partij, is hier echter geen sprake van. De aanspraken blijven dan achter bij de oude uitvoerder. Dat geldt dan ook voor de kleine pensioenen. Bovendien zijn er pensioenuitvoerders die in het verleden van slapende pensioenen niet geregistreerd hebben of die zijn ontstaan door een individuele of collectieve oorzaak.

Oproep aan minister Koolmees

In een brief roepen de partijen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om de wet aan te vullen. Ze willen dat de Nederlandsche Bank straks de automatische waardeoverdracht voor alle kleine pensioenen toe gaat staan, ongeacht de manier waarop ze tot stand kwamen. De aanvulling zou volgens de drie partijen per 1 januari 2020 in moeten gaan. Dat is de datum waarop de automatische overdracht van kleine pensioenen van start gaat.