Bedragen pensioengevend loon en AOW-franchise 2021

De Belastingdienst heeft voor 2021 de bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise bekendgemaakt. Het maximaal pensioengevend loon bedraagt € 112.189 en de AOW-franchise voor de middelloonregeling is € 14.544.

24 december 2020 | Door redactie

Veel werknemers bouwen via hun werkgevers aanvullend pensioen op. Er geldt echter wel een fiscale bovengrens tot waar werknemers aanvullend pensioen kunnen opbouwen. De Belastingdienst past deze bovengrens elk jaar aan op basis van de ontwikkeling van de contractlonen. Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021 is voorlopig vastgesteld op € 112.189. Dit bedrag moet nog bij ministeriële regeling definitief vastgesteld worden. 

Boven grens geen aanvullend pensioen opbouwen

Voor het jaarloon boven de grens van € 112.189 kan de werknemer geen aanvullend pensioen opbouwen. Hij kan er wel voor kiezen om over het inkomen boven de grens een nettopensioen op te bouwen. De premies voor het opbouwen van nettopensioen komen uit het nettoloon. Het sparen van nettopensioen is alleen mogelijk in de vorm van een beschikbare premieregeling. Draagt de werkgever bij aan deze nettopensioenregeling van de werknemer, dan zal hij het bedrag moeten bruteren. 

AOW-franchise voor 2021

De Algemene Ouderdomswet (AOW, tool) regelt dat iedereen in Nederland die de AOW-leeftijd heeft bereikt, recht heeft op een basispensioen. Vanwege deze AOW-rechten mogen werknemers over een deel van hun loon geen aanvullend pensioen opbouwen. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. De franchise kan per pensioenuitvoerder verschillen. De Belastingdienst stelt alleen de minimumfranchise vast en maakt hierbij onderscheid tussen enerzijds de middelloon- en beschikbare premieregeling en anderzijds de eindloonregeling. De minimale fiscale franchise voor 2021 bedraagt € 14.544 voor de middelloonregeling en € 16.458 voor de eindloonregeling. Ook hier gaat het om voorlopige bedragen die nog bij ministeriële regeling definitief gemaakt moeten worden.

Met het pensioenakkoord aan de slag moeten

Door het pensioenakkoord gaan alle bestaande pensioenregelingen wijzigen en is een overstap noodzakelijk naar een nieuw pensioenstelsel. Deze overstap moet plaatsvinden tussen 1 januari 2022 en uiterlijk 1 januari 2026. Organisaties zullen daar ook komend jaar alvast mee aan de slag moeten. Werkgevers zijn namelijk wettelijk verplicht om voor deze overstap een transitieplan op te stellen.