Bedragen pensioengevend loon en AOW-franchise 2022

28 december 2021 | Door redactie

De Belastingdienst heeft voor 2022 de bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise bekendgemaakt. Het maximaal pensioengevend loon bedraagt € 114.866 en de AOW-franchise voor de middelloonregeling is € 14.802.

Veel werknemers bouwen via hun werkgevers aanvullend pensioen op. Er geldt echter wel een fiscale bovengrens tot waar werknemers aanvullend pensioen (infographic) kunnen opbouwen. De Belastingdienst past deze bovengrens elk jaar aan op basis van de ontwikkeling van de contractlonen. Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2022 is vastgesteld op € 114.866.  

Boven grens geen aanvullend pensioen opbouwen

Voor het jaarloon boven de grens van € 114.866 kan de werknemer geen aanvullend pensioen opbouwen. Hij kan er wel voor kiezen om over het inkomen boven de grens een nettopensioen op te bouwen. De premies voor het opbouwen van nettopensioen komen uit het nettoloon. Het sparen van nettopensioen is alleen mogelijk in de vorm van een beschikbare premieregeling. Draagt de werkgever bij aan deze nettopensioenregeling van de werknemer, dan zal hij het bedrag moeten bruteren. 

AOW-franchise voor 2022

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt dat iedereen in Nederland die de AOW-leeftijd heeft bereikt, recht heeft op een basispensioen. Vanwege deze AOW-rechten mogen werknemers over een deel van hun loon geen aanvullend pensioen opbouwen. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. De franchise kan per pensioenuitvoerder verschillen. De Belastingdienst stelt alleen de minimumfranchise vast en maakt hierbij onderscheid tussen enerzijds de middelloon- en beschikbare premieregeling en anderzijds de eindloonregeling. De minimale fiscale franchise voor 2022 bedraagt € 14.802 voor de middelloonregeling en € 16.749 voor de eindloonregeling. 

Altijd een online overzicht van de actuele belastingtarieven bij de hand? Zet dan de tarieven-pagina van Rendement in uw favorieten: rendement.nl/belastingtarieven. Hier vindt u de tarieven van de meest gangbare belastingen en premies handig bij elkaar. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.

Meer informatie over de pensioenregeling van de werkgever vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever.