Bedragen pensioengevend loon en AOW-franchise 2023 bekend

22 december 2022 | Door redactie

De bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise voor 2023 zijn bekendgemaakt. Het maximaal pensioengevend loon is € 128.810 en de AOW-franchise voor de middelloonregeling voor een gehuwde bedraagt € 16.322, voor de eindloonregeling is dit € 18.470.

Werknemers die een (aanvullend) pensioen opbouwen bij hun werkgever (toolbox) moeten rekening houden met een fiscale bovengrens tot waar ze dat aanvullende pensioen op kunnen bouwen. Het maximum pensioengevend loon is per 1 januari 2023 vastgesteld op € 128.810. Boven de grens van € 128.810 kan de werknemer dus geen aanvullend pensioen meer opbouwen.

Nieuwe AOW-franchises voor 2023

De Algemene Ouderdomswet (AOW) zorgt ervoor dat iedereen in Nederland die de AOW-leeftijd (tool) bereikt, een basispensioen ontvangt. Maar door deze AOW-rechten mogen werknemers over een deel van hun loon geen aanvullend pensioen opbouwen. Dit wordt de AOW-franchise genoemd. De franchise kan per pensioenuitvoerder verschillen. Voor de jaarlijkse vaststelling van de franchises  wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de middelloonregeling en anderzijds de eindloonregeling. Daarnaast verschillen de cijfers voor gehuwden en ongehuwden. De AOW-franchise voor een gehuwde bedraagt € 16.322 voor de middelloonregeling en € 18.470 voor de eindloonregeling. Voor een gehuwde met een maximale toeslag gelden de dubbele bedragen. Een ongehuwde heeft te maken met een AOW-franchise van € 23.962 voor de middelloonregeling en voor de eindloonregeling is het bedrag € 27.114.

De bedragen voor 2022 zijn hier te vinden.

Bijlagen bij dit bericht