Benut kennis van oudere medewerker maximaal

12 februari 2014 | Door redactie

De 65-plussers die ervoor kiezen om door te werken, doen dat heel bewust. Soms omdat het financieel beter uitkomt, maar vaak ook omdat ze graag willen blijven werken. Geeft een oudere medewerker aan dat hij wil doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd, grijp deze kans dan aan om zijn kennis en ervaring optimaal te benutten.

Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd zal steeds meer regel dan uitzondering worden. Misschien bent u niet direct enthousiast om 65-plussers in dienst te houden. De meeste werknemers zullen immers vooral gemotiveerd zijn om te genieten van hun welverdiende pensioen. Toch blijken juist 65-plussers erg betrokken en bevlogen te zijn. Daar kunt u uw voordeel mee doen.

Laat oudere medewerker vraagbaak zijn

Om de kennis en ervaring van de oudere medewerker optimaal te benutten, kunt u onder meer het volgende doen:

  • Laat de oudere medewerker samenwerken met de jongere garde. Zo vindt er kennisoverdracht plaats en kunt u de waardevolle kennis van de oudere medewerker behouden voor uw organisatie.
  • Laat de oudere medewerker een presentatie of workshop houden over een onderwerp waarover hij veel ervaring weet. Zo kan hij zijn kennis op een effectieve manier delen met de rest van de medewerkers. Geef hierbij ook gelegenheid tot het stellen van vragen zodat er interactie ontstaat.
  • Geef oudere medewerkers uitdagende projecten en laat jongeren daarin meedraaien.
  • Wijs de oudere medewerker als vraagbaak aan voor de jongere medewerkers.

 Oudere medewerkers zijn bevlogen en betrokken

Uit een onderzoek van Effectory onder ruim 300.000 werknemers in Nederland blijkt dat 56% van de 65-plussers zowel betrokken als bevlogen is. Dat is veel in vergelijking met de 40% in de leeftijdscategorie tot 24 jaar, 31% in de groep van 25-34 jaar en een wisselend percentage van 32% tot 34% bij de groep van 35 tot 65 jaar. Het gemiddelde van alle leeftijdsgroepen is 38%. Juist de groep waarvan u het misschien het minst verwacht, kan dus veel betekenen voor uw organisatie.