Bijtelling auto moet uit de pensioengrondslag

8 november 2012 | Door redactie

Grote kans dat in de pensioenregeling van uw onderneming staat dat het loon sociale verzekeringen de basis is voor het pensioen. Volgens de Wet uniformering loonbegrip zit de bijtelling privégebruik auto ook in dit loon en dat is in strijd met de belastingwetgeving. Aanpassing van uw pensioenreglement is dus essentieel.

In veel pensioenregelingen staat dat het pensioengevend inkomen gebaseerd is op of gelijk is aan het zogenoemde ‘loon sociale verzekeringen’. Eigenlijk bestaat dit na de invoering van de Wet uniformering loonbegrip niet meer. Er komt immers één uniform heffingsloon. Alleen het gebruik van de term sociale verzekeringen is geen aanleiding om het pensioenreglement aan te passen. Iedereen begrijpt wel dat het loon wordt bedoeld waarover de premies werknemersverzekeringen worden berekend.

Geen pensioen opbouwen over bijtelling

Er is echter één andere wijziging die het aanpassen van uw pensioenreglement wel noodzakelijk maakt: het feit dat het voordeel van privégebruik van de auto van de zaak voortaan meetelt voor de werknemersverzekeringen. Dit zorgt ervoor dat het pensioen wordt berekend over het loon inclusief de bijtelling, maar dit is in strijd met de belastingwetgeving. Daarin staat namelijk expliciet dat er geen pensioen mag worden opgebouwd over het voordeel van het privégebruik van de auto van de zaak.

Uniforme heffingsgrondslag minus bijtelling

U moet dus in het pensioenreglement opnemen dat er pensioen wordt opgebouwd over de uniforme heffingsgrondslag minus het voordeel van het privégebruik van de auto van de zaak.