Checklist pensioen voor werkgevers nu online

22 oktober 2015 | Door redactie

De werkgeverschecklist ‘Wegwijs in het pensioen’ is beschikbaar gesteld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Met behulp van deze checklist kan de werkgever werknemers voorzien van basisinformatie over het pensioen. De checklist hangt nauw samen met de Pensioen 1-2-3 die per 1 juli 2016 vervanger is van de wettelijk verplichte startbrief.

Het algemene voorbeeld van de pensioenchecklist voor de pensioenovereenkomst (tool) is ontwikkeld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en is te vinden op pensioen123.nl. De werkgever kan de checklist samen met de pensioenuitvoerder aanpassen aan de pensioenregeling in de organisatie. Op wijzigingen van de pensioenregeling is het instemmingsrecht van uw OR van toepassing.

Basisinformatie met Pensioen 1-2-3

De werkgeverschecklist heeft betrekking op laag 1 van de Pensioen 1-2-3. Laag 1 gaat om het verstrekken van gegevens over de eigenschappen van de pensioenregeling. Deze basisinformatie komt ter tafel tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek en is op dit moment nog in de startbrief (tool) te vinden. Er wordt ook gewerkt aan een tweede checklist. Die kan de werkgever gebruiken als hij een gesprek heeft met een werknemer die binnenkort met pensioen (tools) gaat.

Vrijwillig gebruik van Pensioen 1-2-3

Sinds 1 juli 2015 mogen pensioenuitvoerders al vrijwillig gebruikmaken van Pensioen 1-2-3. Het idee hierachter is dat zij hierdoor alvast kunnen anticiperen op de nieuwe regels uit de Wet pensioencommunicatie. Deze wet brengt – door de invoering van Pensioen 1-2-3 – veranderingen aan in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Pensioenuitvoerders moeten per 1 juli 2016 de Pensioen 1-2-3 aanbieden. Informatie die in laag 2 en 3 verplicht wordt, moet de werknemer op de website van de pensioenuitvoerder kunnen vinden.