Checklist Wet pensioencommunicatie in de maak

22 mei 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet pensioencommunicatie aangenomen. Als onderdeel van de maatregelen voor verbetering van de informatieverstrekking over pensioenen gaat de pensioensector checklists voor werkgevers ontwikkelen, die vanaf september beschikbaar moeten zijn.

U las enkele maanden geleden in het nieuwsartikel ‘Wet pensioencommunicatie door Tweede Kamer’ dat de ministerraad de informatieverstrekking over pensioenen wil verbeteren. Werknemers moeten weten hoeveel pensioen ze kunnen verwachten en welke mogelijkheden ze hebben, zodat ze hun oudedagsvoorziening kunnen afstemmen op hun eigen situatie. De Wet pensioencommunicatie die dit moet regelen, is onlangs met algemene stemmen aangenomen door de Eerste Kamer.

Pensioen 1-2-3 gaat startbrief vervangen

De Wet pensioencommunicatie introduceert een nieuwe opbouw van de pensioeninformatie die een nieuwe werknemer ontvangt. Deze informatie – ook wel Pensioen 1-2-3 genoemd – zal naar verwachting per 1 januari 2016 de huidige startbrief vervangen. Het informatiepakket krijgt een gelaagde structuur:

  • laag 1: basisinformatie die de pensioenuitvoerder actief aan de werknemer moet verstrekken na indiensttreding;
  • laag 2: nadere uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling;
  • laag 3: achtergrondinformatie, zoals het pensioenreglement.

Laag 2 en 3 moet de werknemer op de site van de pensioenuitvoerder terug kunnen vinden, deze informatie wordt niet uitgedeeld.

Checklists voor werkgevers vanaf september

In de memorie van antwoord en memorie van toelichting bij de wet staat verder dat er vanaf september 2015 checklists beschikbaar zijn die u kunt gebruiken als u informatie over pensioenregelingen aan werknemers verstrekt en als u in gesprek gaat met een werknemer die binnenkort met pensioen gaat.