Checklists over pensioen voor uw werknemer

5 juni 2015 | Door redactie

Onlangs nam de Eerste Kamer de Wet pensioencommunicatie aan. In deze wet is vastgelegd dat de pensioensector checklists voor u als werkgever moet ontwikkelen. Deze moeten vanaf september beschikbaar komen.

Het onderwerp pensioen is voor veel mensen lastig te volgen. Uw werknemers zullen daarop geen uitzondering zijn. Uiteraard is het toch belangrijk dat zij weten hoeveel pensioen ze later kunnen verwachten en welke opbouwmogelijkheden ze hiertoe hebben, zodat ze hun oudedagsvoorziening kunnen afstemmen op hun eigen situatie. De Wet pensioencommunicatie moet dit beter gaan regelen.

Pensioen 1-2-3 gaat de startbrief vervangen 

De Wet pensioencommunicatie introduceert daarom een nieuwe opbouw van de pensioeninformatie die een nieuwe werknemer ontvangt. Deze informatie – ook wel Pensioen 1-2-3 genoemd – zal naar verwachting per 1 januari 2016 de huidige startbrief vervangen. Het informatiepakket krijgt een gelaagde structuur: 

  • laag 1: basisinformatie die de pensioenuitvoerder actief aan de werknemer moet verstrekken na indiensttreding; 
  • laag 2: nadere uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling; 
  • laag 3: achtergrondinformatie, zoals het pensioenreglement. 

Laag 2 en 3 moet de werknemer op de site van de pensioenuitvoerder terug kunnen vinden, deze informatie wordt niet uitgedeeld. 

Checklists om werknemers te informeren

In de memorie van antwoord en memorie van toelichting bij de wet staat verder dat er vanaf september 2015 checklists beschikbaar gesteld worden die u kunt gebruiken als u informatie over pensioenregelingen aan werknemers verstrekt en als u in gesprek gaat met een werknemer die binnenkort met pensioen gaat.