Checklists voor communicatie over pensioen

15 juni 2015 | Door redactie

Na de zomer kunt u checklists raadplegen die de pensioensector gaat ontwikkelen in het kader van de verbetering van de informatieverstrekking rondom pensioenen. Dit verbeterpunt komt voort uit de Wet pensioencommunicatie die onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal ingaan op 1 juli 2015.

In een eerder nieuwsartikel kon u al lezen dat het kabinet de communicatie over (de opbouw van) het pensioen van uw werknemers wil verbeteren. Werknemers zullen al gauw bij u als werkgever aankloppen op het moment dat ze meer informatie willen over de pensioenregeling die u hen aanbiedt. Om u hierbij te helpen, is in een toelichting op de Wet pensioencommunicatie (pdf) afgesproken dat er vanaf september 2015 checklists beschikbaar komen die u kunt gebruiken als u informatie wilt verstrekken over pensioenregelingen en als u in gesprek gaat met een werknemer die binnenkort met pensioen gaat. 

Startbrief vervangen door Pensioen 1-2-3

De Wet pensioencommunicatie introduceert ook een nieuwe opbouw van de pensioeninformatie die uw nieuwe werknemer ontvangt. Deze informatie – ook wel Pensioen 1-2-3 genoemd – zal naar verwachting per 1 januari 2016 de huidige startbrief vervangen. Het informatiepakket krijgt een gelaagde structuur:

  • laag 1: basisinformatie die de pensioenuitvoerder actief aan uw werknemer moet verstrekken na indiensttreding;
  • laag 2: nadere uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling;
  • laag 3: achtergrondinformatie, zoals het pensioenreglement.

Laag 2 en 3 moet de werknemer op de site van de pensioenuitvoerder terug kunnen vinden, deze informatie wordt niet uitgedeeld.