De beschikbarepremieregeling in een notendop

8 augustus 2013 | Door redactie

De pensioenregeling via de werkgever kan een eindloonregeling of een middelloonregeling zijn. Maar het wordt ook steeds gebruikelijker een beschikbarepremieregeling aan te bieden. Wat houdt een beschikbarepremieregeling in?

Een pensioenregeling via het beschikbarepremiestelsel is niets meer of minder dan een pensioenspaarpot met geld. De werkgever en pensioenaanbieder stellen een beschikbare premie vast, die meestal een bepaald percentage van het loon of de pensioengrondslag is. De premies kan jaarlijks worden gestort in een spaar- of beleggingsverzekering met pensioenclausule of worden gebruikt om pensioenaanspraken in te kopen.

Kosten zijn voor werkgever van tevoren duidelijk

De hoogte van het te bereiken ouderdomspensioen is dus afhankelijk van het aantal jaren dat premie is betaald, het gerealiseerde rendement in de opbouwperiode en de rentestand op de pensioendatum.
Voor de werkgever is een beschikbarepremieregeling uitstekend te budgetteren. Hij weet van tevoren welk bedrag hij betaalt en er kan geen sprake zijn van een financieringsachterstand of van backserviceverplichtingen. Voor de werknemer is er echter juist veel meer onzekerheid. Hij moet maar afwachten wat hij ten tijde van zijn pensioneren met die pot met geld aan pensioenuitkering kan inkopen.