De laatste aanpassingen in de pensioenregeling

15 december 2014 | Door redactie

Op 1 januari 2015 treedt het Witteveenkader 2015 in werking. Hierdoor wijzigt de pensioenwetgeving. Als u de pensioenregeling nog niet heeft aangepast, moet u in de laatste weken van 2014 veel werk verzetten. U kunt hierbij de onderstaande tips gebruiken.

De nieuwe wetgeving heeft tot gevolg dat u het opbouwpercentage moet versoberen als het huidige opbouwpercentage boven de nieuwe maximumpercentages uitkomt. Het pensioengevend loon gaat ook omlaag. Als u nog geen voorzieningen hebt getroffen moet u rekening houden met de volgende punten:

  • Het opbouwpercentage moet u in 2015 voor een middelloonregeling versoberen tot 1,875% als u een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar als uitgangspunt neemt. Voor de eindloonregeling gaat een opbouwpercentage van 1,657% gelden.
  • Het pensioengevend inkomen moet u aftoppen op € 100.000.
  • Het bedrag van het loon waarover de werknemer geen pensioen opbouwt (de AOW-franchise) wijzigt ook. Momenteel is dit bedrag 100%/70% x AOW-gehuwde. Er komen straks twee AOW-franchises, één voor de eindloonregeling (100%/66,28% x AOW-gehuwde) en één voor de middelloonregeling (100%75% x AOW-gehuwde).

Voorkom een fiscaal onzuivere pensioenregeling

Als u de pensioenregeling niet tijdig aanpast, zal de fiscus de pensioenregeling bestempelen als ‘fiscaal onzuiver’. Dit wil zeggen dat de opgebouwde aanspraken dan aangemerkt worden als loon, waarover belasting verschuldigd is. Bovendien moet er rekening worden gehouden met een boete.  De fiscale claim van 72% (maximaal 52% loonheffing plus 20% revisierente) komt als eerste terecht bij de werknemer. Daarnaast moet u over de (toekomstige) pensioenpremie – die u als werkgever verplicht bent te betalen (via CAO enz.) – loonheffingen gaan inhouden.

Twee alternatieven bij niet-tijdige aanpassing

Recent maakte de fiscus bekend dat u gebruik mag maken van twee  alternatieven als u de pensioenregeling niet op tijd kunt aanpassen.

  • Als u een concept-pensioenregeling heeft gemaakt mag u deze – voor 1 januari 2015 – ter  beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst.
  • U kunt er ook voor kiezen om de pensioenregeling te laten splitsen in een zuiver en onzuiver deel. Dit moet u vóór 1 januari 2015 aan de fiscus vragen. 

Dringende vragen over de pensioenwetgeving?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de pensioenwetgeving, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!