De voordelen van een middenloonregeling

29 juli 2013 | Door redactie

De verschillende bestaande pensioenregelingen hebben elk hun eigen voor -en nadelen voor werkgevers en medewerkers. Wilt u uw organisatie extra kosten besparen, dan kunt u uw medewerkers een middelloonregeling als pensioenvoorziening aanbieden in plaats van een eindloonregeling. Uw medewerkers weten dan nog steeds waar ze aan toe zijn en het is voor uw organisatie een stuk overzichtelijker.

Zoals u in het bericht ‘Pensioensparen volgens de eindloonregeling’ al kon lezen, zijn er grenzen aan de bedragen die medewerkers via de werkgever voor hun oude dag mogen sparen. Voor middelloonregelingen zijn die maxima net anders dan bij eindloon. Momenteel geldt voor middelloonregelingen een maximaal opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen van 2,25% per dienstjaar. Een medewerker kan daarmee in 35 jaar een pensioen van ongeveer 70% van zijn laatstverdiende loon opbouwen.

Opbouwpercentage middelloonregelingen daalt naar 1,75%

Op dit moment is een wetsvoorstel met de werknaam Wet Witteveen 2015 in behandeling waarin in het opbouwpercentage voor middelloonregelingen per 2015 daalt naar 1,75% van het pensioengevend loon per dienstjaar. Daarmee kan een medewerker in 40 jaar een pensioen van 70% van zijn gemiddelde loon opsparen. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al met een kleine meerderheid aangenomen, nu moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen.
Vorig jaar is in de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (pdf) al afgesproken om per 2014 de opbouw van middelloonregelingen aan te passen naar 2,15% per dienstjaar. Hiermee kan een medewerker in 37 jaar tijd nog steeds ongeveer 70% van zijn laatste loon verzamelen. Als de Wet Witteveen 2015 niet wordt aangenomen, zullen deze grenzen volgend jaar van kracht worden.

Beschikbarepremieregeling is makkelijk te budgetteren

Omdat bij een middelloonregeling wordt uitgegaan van het gemiddelde salaris dat de medewerker gedurende zijn loopbaan verdient, heeft de werkgever niet te maken met zogenoemde backserviceverplichtingen, waarbij de werkgever de eerder betaalde premie na elke loonsverhoging met terugwerkende kracht moet aanvullen.
Met een middelloonregeling weet uw medewerker waar hij aan toe is. Voor u is het echter nog steeds een onvoorspelbare kostenpost. Een beschikbarepremieregeling daarentegen is makkelijk te budgetteren. De trend is dan ook dat steeds meer werkgevers daarop overstappen.