Deeltijdfactor voor pensioengevend loon blijft

18 februari 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft laten weten dat het pensioengevend loon van de in deeltijd werkzame werknemers ook in 2016 weer wordt begrensd door de zogenoemde deeltijdfactor. Dit is een percentage dat gelijk is aan het parttimepercentage.

In 2016 bedraagt het pensioengevend loon waarover werknemers fiscaal vriendelijk pensioen (tools) op kunnen bouwen € 101.519. Dit betekent dat de pensioenaanspraak (tool) tot dit bedrag niet belast is, maar de ontvangen pensioenuitkering bij de latere pensionering wel. Dit wordt ook wel de omkeerregel genoemd. Boven het bedrag van € 101.519 kan een werknemer een (vrijwillig) nettopensioen opbouwen via zijn werkgever. Bij een parttime dienstverband wordt het pensioengevend loon beperkt door het van toepassing zijnde parttimepercentage (de deeltijdfactor). Als er sprake is van een dienstverband van 0,5 fte bedraagt het pensioengevend loon dus € 50.759,50 (€ 101.519 x 0,5).

Het pensioengevend loon wijzigt jaarlijks

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid had aan staatssecretaris Wiebes gevraagd om de deeltijdfactor te schrappen. Uit een onlangs gepubliceerde Kamerbrief (pdf) blijkt dat de staatssecretaris hier geen gehoor aan geeft, omdat met de deeltijdfactor wordt voorkomen dat iemand met meerdere deeltijddienstbetrekkingen tot een hoger jaarloon fiscaal vriendelijk pensioen kan opbouwen.
Sinds 1 januari 2015 is het pensioengevend loon beperkt met een bovengrens. Deze maatregel was onderdeel van het Witteveenkader 2015. Het exacte bedrag waarover iemand fiscaal vriendelijk pensioen kan opbouwen wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.