Dekking pensioen eigen beheer dga ondermaats

21 maart 2014 | Door redactie

Pensioen in eigen beheer opbouwen klinkt u waarschijnlijk niet vreemd in de oren. Veel dga’s laten hun pensioen immers door de eigen bv verzorgen. Als het aan de staatssecretaris van Financiën ligt, gaat het pensioen in eigen beheer echter op de schop. Er zouden teveel nadelen aan verbonden zijn. Recent onderzoek blijkt dit te onderschrijven: het is slecht gesteld met de dekking van het pensioen voor dga’s dat in eigen beheer wordt opgebouwd.

Van de naar schatting 200.000 dga’s in ons land, bouwt een royale meerderheid, namelijk 140.000 dga’s, pensioen in eigen beheer op. Helaas blijkt het met de dekking van het pensioen in eigen beheer erbarmelijk gesteld te zijn. Dit komt naar voren uit een recent onderzoek (pdf) van DGA Software Groep B.V., Weishaupt Pensioenconsultancy en Aegon Adfis. Aan het onderzoek namen 55 pensioenadvieskantoren deel, die gezamenlijk 1.500 dga’s vertegenwoordigen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de dekkingsgraad op basis van de fiscale waarde bij slechts 26% van de dga’s 100% of meer is. De dekkingsgraad op basis van de commerciële waarde is bij slechts 7% van de dga’s 100% of meer. Hoewel naar de beweegredenen geen verder onderzoek is verricht, valt op dat ongeveer 35% van de dga’s de pensioenopbouw in eigen beheer zelfs helemaal heeft stopgezet.

Dga’s keren liever geen dividend uit

Opmerkelijk is daarnaast dat het leeuwendeel van de dga’s besluit om dit jaar niet tot het uitkeren van dividend over te gaan. Zij die dat wel willen doen, zijn van plan aanzienlijk minder uit te keren dan € 250.000. De tijdelijke verlaging van 25% naar 22% van het box 2 tarief, bedoeld om u ertoe te verleiden geld te onttrekken aan uw bv, lijkt in de praktijk dus niet het gewenste resultaat te boeken. Uit een eerdere peiling onder BV Rendement lezers bleek al dat 46% liever een buffer aanhoudt in de bv en 20% het verlaagde belastingtarief simpelweg nog steeds te hoog vindt.

Fiscale oudedagsreserve in plaats van pensioen in eigen beheer

De staatssecretaris van financiën stuurde eerder een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij de belangrijkste knelpunten van het pensioen in eigen beheer opsomt. Hij onderzoekt daarom of het pensioen in eigen beheer afgeschaft kan worden. Ervoor in de plaats zou dan een fiscale oudedagsreserve moeten komen. U kon hierover al lezen in het bericht ‘Pensioen in eigen beheer op de schop’.