Dekkingsgraad gekelderd in januari 2016

3 februari 2016 | Door redactie

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in januari gekelderd van 102% naar 97%. De keldering komt door een sterk dalende rente en verlies op aandelen. De beleidsdekkingsgraad is hierdoor ook gedaald naar 103% en dus is er sprake van een dekkingskort. Dit leidt mogelijk tot kortingen in 2017.

Hoewel de gemiddelde dekkingsgraad (tool) van de Nederlandse pensioenfondsen in december nog 102% was, is die in januari met vijf procentpunt gedaald naar 97%. Deze daling komt door de dalende olieprijzen, zorgen om de economische situatie in China, teleurstelling over de maatregelen van de Europese Centrale Bank en de stijging van de dollar. Hierdoor was de inflatie lager dan verwacht en daalde de rente.

Beleidsdekkingsgraad lager dan grens van 104,3%

Ook de beleidsdekkingsgraad is gedaald, zo blijkt uit de Pensioenthermometer. Deze dekkingsgraad wordt gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden en is leidend bij kortingen of indexaties. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,3% is er sprake van een dekkingstekort. Pensioenfondsen moeten daardoor mogelijk gaan korten. In januari daalde de beleidsdekkingsgraad naar 103%. Daarmee komt hij onder de grens van 104,3%. Hierdoor gaan pensioenfondsen mogelijk korten in 2017. Eerder werd al bekend dat er volgend jaar hoogst waarschijnlijk niet geïndexeerd zal worden